Uus töökeskkonna iseteenindus

Avame 2020

Töökeskkonna iseteenindus on Sulle kasulik

Vähem tööd

Peame järge ning teavitame Sind:
kui töötajad vajavad juhendamist, tervisekontrolli või muud.

Me ei küsi mittevajalikku infot:
kasutame Sinu ettevõtte kohta võimalikult palju olemasolevat infot.

Ajasääst

Kontrollide aeg väheneb oluliselt:
meil on võimalik tutvuda Sinu ettevõtte olukorraga enne külastust.

Sinu jaoks muutub palju paremaks:
ettevõtte töökeskkonna haldamine, sh ohtude tuvastamine ja maandamine.

Lihtsus

Kõik vajalik asub ühes kohas:
töötajad, ohutusjuhendid, suhtlus Tööinspektsiooniga jpm.

Tagame sulle tasuta nõustamise:
et saaksid vastuse nii töösuhete kui ka töökeskkonna küsimustele.

Valmimise etapid

  • Täna

    Arendus ja testimine

  • 2020

    Avame esimesed teenused

  • Avame samm-sammult järgmised teenused

Hoia end kursis

DIGITAALNE TÖÖINSPEKTSIOON JA TÖÖKESKKONNA ISETEENINDUS

Tööinspektsioon ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus alustasid 2019. aasta veebruarist Digitaalse Tööinspektsiooni projekti osana arendama Tööinspektsiooni tööelu infosüsteemi (TEIS), mille kasutajateks on edaspidi Eestis tegutsevad ettevõtted ja nende töötajad.

Arendused toimuvad kahes etapis:

I etapis arendatakse välja tööelu infosüsteem ja selle juurde kuuluv järelevalvemoodul. Raamlepingu maht: 1 miljon eurot

I etapi planeeritav valmimise aeg: 2020 I kvartal

Lepingulised arenduspartnerid: TripleDev OÜ ja Trinidad Wiseman OÜ

II etapis arendatakse tööelu infosüsteemi juurde ettevõtja jaoks töövahendid, et neil oleks tõhusam tuvastada oma tegevusala levinumad töökeskkonna ohtusid. Tänu infosüsteemis pakutavatele lahendustele saab kavandada ohtude maandamiseks vajalikud tegevused. Samas etapis uuendatakse olemasolev tööstressi kaardistamise töövahend Stressikaardistaja ning olemasolev tööelu portaal asendatakse kaasaegsemaga.

Kaasatud partnerid: Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Ametiühingute Keskliit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtete Assotsiatsioon, töötervishoiuteenuse osutajad ning kümned ettevõtted.

Tööelu infosüsteemi arendust rahastatakse projektist Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimused ,,Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020“.

TÖÖELU INFOSÜSTEEM

Tööelu infosüsteem on tööandjale kasutatav töökeskkonna iseteenindusena ning annab ettevõtjale selge ülevaate, mida riik tööandjalt töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas ootab ning võimaldab ühtlasi ka selleks vajalikud tegevused senisest lihtsamalt ära teha.

Tööandja suhtlus Tööinspektsiooniga hakkab toimuma kasutajale mugavalt läbi töökeskkonna iseteeninduse. Süsteem hoiab ettevõtte seisundil silma peal ja puuduse tuvastamisel annab sellest tööandjale teada koos edasiste juhistega.

Automaatteavituse abil on ettevõtjal mugav oma töökeskkonna ja töötervishoiu teemadel silma peal hoida ja teha aegsasti kõik vajalikud tegevused, et töökeskkond oleks ohutu ning töötajate elu ja tervis oleks kaitstud.

I ETAPP: TÖÖELU INFOSÜSTEEMI ÜLESEHITUS

Tööelu infosüsteemi ülesehitamine toimub üksikute osade (moodulite) kaupa, sellise lähenemisega on süsteemi uuendamine oluliselt lihtsam ja ühes teenuses tehtud muudatused avaldavad mõju teistele süsteemi osadele vaid minimaalselt. Infosüsteemi kasutajatele tähendab see stabiilsemat süsteemi, kus täiendava funktsionaalsuse lisandumine ei põhjusta tõrkeid teistes süsteemi osades. Samuti võtame tööelu infosüsteemi arhitektuuris kasutusele end juba maailmapraktikas tõestanud konteinertehnoloogia, mis teeb keskkondade seadistamise ja koormuse korral nende korrastamise oluliselt lihtsamaks. Tervikuna tähendab see suunda automatiseerimisele, mistõttu inimliku eksimise võimalus süsteemi haldamisel on viidud miinimumini. Automatiseerimise kaasmõju on infosüsteemi madalam halduskulu.

II ETAPP: TÖÖELU INFOSÜSTEEMI JÄRELEVALVE MOODUL

Tööelu infosüsteemiga loomisega uuendatakse ka Tööinspektsiooni järelevalve protsesse.

Praegu baseerub järelevalve paljuski inspektorite külastuse käigus tehtaval kontrollil ja ettevõtjaga e-kirja teel toimuval suhtlusel. Selline tegevus on väga ressursimahukas nii majanduslikult kui inimtöötundide mõttes.

Infosüsteemi loomisega on Tööinspektsioonil võimalus järelevalvet läbi viia mitut uut moodi.

Esmalt hindab süsteem automaatselt ettevõtte töökeskkonna seisundit ettevõtte enda poolt esitatud andmete alusel ning kuvab tööandjale teavitused võimalikest puudustest ja annab juhised nende lahendamiseks.

Teiseks saab tööinspektor järelevalvet teostada kontaktivabalt ning seeläbi saab optimeerida järelevalve teostamise aega.

Võimalus teostada kontrolli ettevõttes koha peal jääb jätkuvalt alles, seda rakendatakse peamiselt just nendes olukordades, kus infosüsteemi andmetel on risk kõige suurem. Kuna infosüsteem kuvab ettevõttele tema riskihinde ja pakub ettevõttele vajalikud tegevused, siis on tööandjal suurem teadlikkus ja ülevaade oma ettevõtte töökeskkonna olukorrast ja vajalikest tegevustest. Selle tulemusena muutub aja jooksul rohkemates ettevõtetes töökeskkond turvalisemaks.

Arendus algas 2019. a märtsis ja 2021. aastaks on projekti lõppedes peamised Tööinspektsiooni teenused mugavalt kättesaadavad ühest töökeskkonna infosüsteemist.