Menüü

Avaleht / Viited / Töötervishoiu ja tööohutuse võrgustik

Töötervishoiu ja tööohutuse võrgustik

Eesti töötervishoiu ja tööohutuse võrgustiku liikmeteks on töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas tegutsejaid.

Võrgustiku eesmärk

Võrgustiku eesmärk on töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna arendamine pakkudes raamistikku, mis võimaldab töötervishoiu ja tööohutuse alase teabe, kogemuste ja teadmiste tõhusamat kasutamist võrgustiku liikmete vahel.

Lisaks ülaltoodud peamisele eesmärgile, on võrgustikul ka lisaeesmärgid:

  • töötervishoiu ja tööohutuse alase teabe avalikustamine ja kättesaadavaks tegemine;
  • võrgustiku liikmete omavahelise koostöö edendamine;
  • valdkonna korrastamine ja läbipaistvuse suurendamine;
  • hea tava levitamine;
  • kaasa aitamine spetsialistide koondumisele seltsidesse ja ühingutesse.
Võrgustiku mõju liikmetele ja valdkonnale

Võrgustikku kuulumine annab liikmetele regulaarselt aja- ja teemakohast teavet ning teadlike spetsialistide ja organisatsioonide abil selguvad probleemid ja võimalikud lahendused, moodustub kriitiline teadmiste hulk, et tegutsemine oleks asjakohane, kiire ja pädev. Võrgustik on hea kanal teadustööde levitamiseks ning väljaannete ja meediavahendite tekkimiseks.

Võrgustiku liikmed saavad jagada üksteisele teavet oma tegevuste kohta, mis võimaldab õigeaegset kaasamist. Samuti saavad liikmed võrgustikust tagasisidet oma tegevuse kohta. Ühisarutelud võimaldavad avaldada oma seisukohti, küsida teiste arvamusi ja annavad hea võimaluse suhelda teiste valdkonna spetsialistidega.

Kokkuvõttes saavad meie spetsialistid ja organisatsioonid teadlikumaks, mis võimaldab koordineeritumat koostööd, teadmiste, kogemuste ja majanduslike ressursside tõhusamat kasutamist. Korrastatud ja läbipaistev valdkond aitab kaasa kogukonnatunde, paremate era- ja avaliku sektori teenuste ja kogu valdkonna arengule.

Külastusi 31667, sellel kuul 31667

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks