Avaleht / Uudised / Arhiiv

Uuest aastast muutub esmaabi korraldamise kord töökohtadel

29.11.2018


1. jaanuarist 2019 kaotab kehtivuse sotsiaalministri 13. detsembri 1999. a määrus nr 82  „Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine“, mis sisaldas nõudeid ettevõtte esmaabivahenditele.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt peab tööandja töökohal tagama esmaabivahendite kättesaadavuse, sealhulgas tööülesannete täitmiseks kasutatavates autodes, traktorites, liikur- ja eritöömasinates.

Erinevad tööalased tegevused hõlmavad erinevaid ohte ja seega on töökeskkondades vaja erinevaid esmaabivahendeid. Mõned töökohad (nt kontorid, raamatukogud) on suhteliselt madala ohutasemega, samas kui teistel töökohtadel (nt tehased, ehitusplatsid) on tihti suurem oht või konkreetne oht. Seepärast sõltub vajaminevate esmaabivahendite nimekiri, kogus ja asukoht paljudest teguritest, sealhulgas ettevõtja suurusest, töötajate arvust, tekkivatest ohtudest, meditsiiniteenuste kättesaadavusest, töötajate hajutusest töökohal, isoleeritud töökohtades asuvatest töötajatest jne. Tööandja ülesanne on tagada vastavalt oma ettevõtte vajadustele sobivad esmaabivahendid sobivas koguses.

Käesolev esmavahendite näidisloetelu on tööandjale abiks esmaabivahendite valikul. Tegemist on soovitusliku nimekirjaga ning see sisaldab vahendeid erinevate kehavigastuste korral esmaabi andmiseks. Sõltuvalt ettevõtte tegevuslaadist ja ohutasemest võib tööandja mõne esmaabivahendi jätta välja või vastupidi, hankida suuremad kogused. Esmaabivahendite kogus peaks olema selline, et katta ka suurema töötajate hulgaga ettevõtte või selle eraldi paikneva struktuuriüksuse potentsiaalne vajadus.

Esmaabivahendid peavad asuma töökohal kergesti ligipääsetavas kohas, mille asukoht peab olema märgistatud. Mootorsõidukis peab esmaabivahendite karp asuma kergesti kättesaadaval kohal. Välitöid tegevad töötajad peavad olema varustatud kaasaskantava esmaabivahendite komplektiga, mille sisu peab vastama tehtava töö ohtlikkusele.

Töökohal, kus riskianalüüsi alusel esineb söövitavate ja muude ohtlike kemikaalide nahale sattumise oht või naha põletusoht, peab olema juurdepääs voolavale kraaniveele. Selle asukoht peaks olema võimalikult lähedal ohtliku protsessi toimumiskohale.

Kui töökohal esineb võõrkeha või kemikaali silma sattumise oht, tagatakse võimalus silmaduši kasutamiseks. Silmaduši asukoht tuleb märgistada asjakohase ohutusmärgiga.

Kui töökohal esineb ohtliku aine riietele sattumise oht või riiete süttimise oht, peab kergesti ligipääsetavas kohas olema seade kannatanu kiireks veega loputamiseks või riiete kustutamiseks. Sellise seadme asukoht peab olema märgistatud asjakohase ohutusmärgiga.

Esmaabivahendite asukoha märgistuseks kasutatavad esmaabimärgid on esitatud sotsiaalministri määruses „Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas“

Esmaabivahendite näidisloetelu 

Esmaabivahend

Kogus alla 25 töötajaga ettevõttes

Kogus üle 25 töötajaga ettevõttes

Steriilne haavatampoon

10 cm x 10 cm

7,5 cm x 7,5 cm

 

2 tk

2 tk

 

3 tk

3 tk

Rullside

laius 10 cm

laius 14-15 cm

 

2 tk

2 tk

 

3 tk

3 tk

Haavaplaastrid (eri suuruses)

min 24 tk

min 36 tk

Haavaloputusvedelik  või immutatud salvetid haava puhastamiseks

1 pudel 100 ml

5 tk

1 pudel 100 ml

10 tk

Rullplaaster  (min laius 2,5 cm)

või isekinnituv side

1 rull

1 tk

2 rulli

2 tk

Linasest või muust vastupidavast riidest kolmnurkrätik

1 tk

1 tk

Steriilne esmaabisideme pakend haavatampooniga

(laius vähemalt 7,5 cm)

2 tk

4 tk

Käärid või turvalõikur

1 tk

1 tk

Ühekordsed lateksi- ja puudrivabad kaitsekindad, erinevad suurused (M, L)

3 paari

6 paari

Kunstliku hingamise mask (ühepoolse klapiga)

1 tk

1 tk

Soojendustekk, min suurus 210x160 cm

1 tk

1 tk

Ühekordne isekülmuv külmakompress või külmasprei

1 tk

1 tk

 

Antiseptiline kätepuhastusvahend

või antiseptilised nahapuhastussalvetid

1 pudel 100 ml

5 tk

1 pudel 100-250 ml

10 tk

Silmaloputusvedelik (ühekordne ampull või sprei), kus silmadušš või kraanivee võimalus puudub

3 ampulli 20 ml

1 pudel 60 ml

3 ampulli 20 ml

1 pudel 60 ml

Põletushaava geel

või põletushaava side (10x10 cm)

125 ml

2 tk

125 ml

2 tk

Esmaabivahendite kasutamise piltjuhend    

1 tk

1 tk

Esmaabi andmise piltjuhend

1 tk

1 tk

                                                                              

Tööülesannete täitmiseks kasutatavates autodes, traktorites, liikur- ja eritöömasinates nõutavate esmaabivahendite näidisloetelu 

Esmaabivahend

 

Kogus

Steriilne esmaabisideme pakend haavatampooniga

(laius vähemalt 7,5 cm)

2 tk

Steriilne haavatampoon

 10 cm x 10 cm

 10 cm x 20 cm

 

2 tk

1 tk

Rullside

laius 10 cm

laius 14-15 cm

 

2 tk

2 tk

Haavaplaastrid (eri suuruses)

min 12 tk

Haavaloputusvedelik

või immutatud salvetid haava puhastamiseks

min 50 ml

min 5 tk

Rullplaaster (min laius 2,5 cm)

2 rulli

Ühekordsed lateksi- ja puudrivabad kaitsekindad,

erinevad suurused (M, L)

2 paari

Linasest või muust vastupidavast riidest kolmnurkrätik

1 tk

Käärid või turvalõikur

1 tk

Kunstliku hingamise mask

1 tk

Soojendustekk, min 210 x 160 cm

1 tk

Antiseptiline kätepuhastusvahend

või antiseptilised nahapuhastussalvetid

1 pudel 50-100 ml

5 tk

Põletushaava geel

või põletushaava side (10 x 10 cm)

125 ml

2 tk

Ühekordne isekülmuv külmakompress

1 tk

Esmaabivahendite kasutamise piltjuhend

1 tk

Esmaabi andmise piltjuhend

1 tk

 

Tagasi
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks