Menüü

Avaleht / Uudised / Peresõbraliku tööandja märgis

Peresõbraliku tööandja programmi esimene järelhindamine esmavilistlastele on tehtud

19.02.2021


Peresõbraliku tööandja programmi raames läbisid järelhindamisprotsessi kokku 13 organisatsiooni, kellele 2018. aastal oli väljastatud kas kuld-, hõbe- või pronkstaseme märgis. Komisjon otsustas senist taset tõsta Baltic Restaurants Estonia AS-il, kes pälvis hõbemärgise ja DPD Eesti AS-il tõsta märgise kuldtasemele. Samaks jäi tase 11-l organisatsioonil.   

Programmi koordinaatori Marge Laansoo sõnul on kõik organisatsioonid kenasti pere- ja töötajasõbralikke väärtusi ja meetmeid viimase kahe aasta jooksul elus hoidnud. “Kui osad organisatsioonid lähenesid pigem tunnetuslikult ja hoidsid teema olulisust justkui kuklas meeles, siis oli suur rõõm tõdeda, et paljud organisatsioonid on väga süsteemsed ja sihipärased ning töötajate ja nende perede heaolu leidis rõhutamist ka organisatsiooni strateegilistes plaanides. On selgelt näha, et koroonaviirusest tingitud habras situatsioon on tööandjaid väga tõsiselt mõjutanud ning seda enam väärib esile tõstmist näiteks ettevõte, kes töömahu vähenedes on suutnud säilitada oma töötajate palgad ning vältida koondamisi ja suur organisatsioon, kes säilitas oma riskigruppi kuuluvate töötajate palga ka siis, kui töötajatel ei olnud koroonareeglite tõttu võimalik tööle  tulla.”

Kohtumistelt organisatsioonidega jäi selgelt kõlama ka töötajate vaimse tervise teema. “Pere- ja töötajasõbralikud tööandjad on töötajate vaimset tervist fookuses hoidnud juba programmist väljudes, kuid praegune situatsioon on neid veelgi enam parimaid lahendusi otsima pannud. Töötajatele pakutakse vastavaid koolitusi, võimaldatakse mentori, coachi, psühholoogi nõustamist ja suunatakse juhte enam töötajatega üks-ühele suhtlema,” lisas Laansoo. 

Peresõbraliku tööandja lõppmärgise omanikud kulla tasemel on jätkuvalt Swedbank, Eesti Maksu- ja Tolliamet, Scoro Software OÜ, Incap Electronics Estonia OÜ, Ragn Sells AS, ADM Interactive OÜ ja Proekspert AS. Hõbetasemel jätkavad Tartu Vangla, BDO Eesti AS ja must maja OÜ ning pronksil Tartu Terminal AS. Programm näeb ette, et iga kahe aasta tagant hinnatakse organisatsioone uuesti ning komisjonil on õigus ka senist taset tõsta või langetada. Programmi esmavilistlaste osas otsustas komisjon jätta taseme samaks 11 organisatsiooni puhul ning kaht organisatsiooni tunnustati taseme tõstmisega. Programm on ellu kutsutud eesmärgiga muuta erinevate organisatsioonide töökeskkond pere- ja töötajasõbralikumaks.

Peresõbraliku tööandja lõppmärgised on praeguseks väljastatud kokku 64-le organisatsioonile. Kõigi alg- ja lõppmärgise pälvinud organisatsioonidega saab tutvuda siin.

Peresõbraliku tööandja märgise programm kestab 1,5-3 aastat, misjärel väljastatakse organisatsioonile lõppmärgis, kas pronks-, hõbe- või kuldtasemel. Konsulteerimis- ja hindamisprotsess kätkeb endas tööelu erinevaid aspekte, alates värbamisest kuni töösuhte lõpetamiseni, hõlmates muu hulgas töötajate tunnustamist ja professionaalse arengu toetamist ning organisatsiooni hea töökeskkonna, suhtlemiskliima, organisatsioonikultuuri ja info liikumise tagamist.

2021. aastal kahjuks programmi uusi organisatsioone vastu ei võeta seoses Euroopa Sotsiaalfondi rahastusperioodi lõppemisega. Kui organisatsioonil on huvi uue võimaliku taotlusvooru vastu, siis kirjutage aadressil marge.laansoo@civitta.com.

Peresõbraliku tööandja märgise programmi on ellu kutsunud Sotsiaalministeerium koostöös Civitta Eesti AS-iga. 2017. aastast välja antavat märgist saavad taotleda nii tööandjad era- ja avalikus sektoris kui ka kodanikuühendused.

Rohkem infot:

Marge Laansoo
Civitta Eesti AS
E-post: marge.laansoo@civitta.com

 

Tagasi
Peresõbraliku tööandja programmi esimene järelhindamine esmavilistlastele on tehtud
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks