Menüü

Avaleht / Uudised

Aasta pärast šokki. Karjäärinõustajate töölaualt.

31.03.2021


Toome lugejateni täies mahus https://eneseteostus.wordpress.com/ lehel ilmunud artikli, milles arutletakse, kuidas on möödunud viimane aasta aega karjäärinõustajatel, kes on pidanud suure osa oma tööst ümber korraldama ning kelle järele on üleöö muutunud tööturul tekkinud suur vajadus.

Mõni aeg tagasi kutsuti mind rääkima sellest, mis keerulisel Covid-19 aasta jooksul karjäärinõustajate töölaual oli – milliste teemadega meie juurde jõuti, milliseid muresid kuuldi  jne. Töötukassa erinevates maakondlikes osakondades töötab kokku ligi 80 karjäärinõustajat, kellest osad andsid edasi oma kogemuse keerulisest aastast. Panin need infokillud nüüd ka kirja.

Aasta 2020. Oli koondamisi, oli kulude kokkutõmbamist, oli karjäärimuutjaid, aga oli ka neid, kelle töökoormus hoopis kasvas. Rääkimata uutest töövormidest.

Karjäärinõustajatele endile oli ka eelmise aasta märtsikuus korraks hetk, kus üldisest töövoost kukuti justkui maha. Virtuaalseid nõustamisi oli varasemalt olnud, kuid nende osakaal oli pigem väike. Nüüd hakkasime pakkuma nõustamisi lisaks veebivariantidele ka telefoni teel. Ja mis seal salata – aastal 2021 oleme sellega harjunud, kliendid on harjunud, ka koolides toimuvad nõustamised virtuaalselt.

Natuke võttis küll aega grupitööde viimine veebi, kuid tänasel päeval on see juba uus normaalsus – virtuaalselt tehakse nii grupinõustamisi ja tööotsingu töötubasid. Üks näide Tartumaalt: „Minu grupinõustamine teemal „Raamist välja!“ on osutunud populaarseks mitte ainult Tartumaal. Osalejaid on iga kord mitmelt poolt Eestimaalt. Kõige toredam oli, kui üks osaleja oli Harjumaal metsades matkamas ja osales nutitelefonis. Lubas, et osaleb niikaua, kuni aku vastu peab. Aku pidas! Grupid on erinevad, aga enamasti on tekkinud meeldiv arutelu kas avatud kaameratega või chatis.“ Mõned karjäärinõustajad on lausa tajunud, et virtuaalsetel grupinõustamistel avanevad inimesed paremini kui silmast silma.

Kriis – kaotus või võimalus?

Kuidas koroonakriis kliendikäitumist ja nõustamiskogemust sisuliselt on mõjutanud? Ühe karjäärinõustaja sõnul jagunesid kliendid justkui pooleks: „Pooled kasutavad koroonat, et põhjendada, miks nad ei tegutse… „Ma ei saa praegu midagi otsustada… valida, mõelda, kandideerida, veebis osaleda, kohale tulla jne.“ Ja pooled said aru, et elu on ootamatu ja tuleb tegutseda kohe, kui võimalus on, sest homme võib tulla uus laine või mõni teine juhtum, miks nende plaanid ei pruugi täituda. Ja see on pluss! Tunnen, et inimesed mõistsid, et peab aktiivsem olema…“

Kuna me nõustame ka töötavaid inimesi, siis töötavaid inimesi sattus meie juurde eelmisel aastal vähem. Kui sul on turvaline karjäär ja töökoht, mida ei ähvarda koondamine, siis sellises segases olukorras ei juleta karjäärimuutusi enam (enamasti arusaadavatel põhjustel) nii kergelt ette võtta, vähemasti mitte enda algatusel… Küll aga töötavate venekeelsete klientide osas on rõõm olnud näha, et aastaid-aastakümneid mudilasi koolilasteks ettevalmistavatel õpetajatel on tekkinud soov ära õppida eesti keel ja oma igapäevast tööd jätkata.

Puutusime kokku ka juhtumitega, kui inimesed kurtsid hoopis suurenenud töökoormuse üle. Karjäärinõustaja Tallinnast: „Üks asi, mida kuulen ikka ja jälle, puudutab koormust. Ettevõtted tõmbavad koomale ja töökohti koondatakse. Selle tulemusena aga ei kao ülesanded, mis jagatakse ära hoopis allesjääjate vahel, kelle koormus kasvab seeläbi üha suuremaks. Aeg-ajalt tuleb inimesi, kes ütlevad, et nad lihtsalt ei jaksa enam kahe ja ka kolme inimese koormust kanda. Kohusetundlikult ja oma töökoha pärast muret tundes üritatakse veel viimase vindini, aga ma näen sellist olukorda ühe tüüpilise läbipõlemise põhjustajana.“

Koroonakriis kui õlekõrs vabadusse

Karjäärinõustajate töölaual oli varasemaga võrreldes rohkem olukorra sunnil päevakorda kerkinud elukutse-valdkonna muutmise vajadust, samas oli arvestatav hulk õnnelikke koondatuid ehk neid, kes rõõmustasid, et nüüd saab karjääripööret plaanida. Varasemalt oli see ainult mõtteks jäänud. Oli vaja välist müksamist. Kuid vahel kaasnes ka äng ja kogeti klientide sisemist üllatust, et tuleb ise võtta vastutus oma karjäärijuhtimise eest ja hakata töötama lahenduste nimel. Karjäärinõustaja saab oma teekonna otsingul olla vaid kaasteeline ja abiline, vastutus oma tööelu eest tuleb inimesel ikka ise võtta.

Oli mitmeid kliente, kes sunnitud kannapöördelt said tuule tiibadesse liikuda tervishoiu-/sotsiaalvaldkonda, sh koostöös meiega jõuti uute äratundmisteni – proovida tööd hooldustöötajana ja juba kuldses keskeas astuda õppima ülikooli õe erialale.

Palju on aga arvamisi, et üks pääsetee on raamatupidamisalaste oskuste omandamine, sest seda saab kodus teha. Kahjuks OSKA uuringutele tuginedes on raamatupidamistööd langustrendis ja isegi kogemustega raamatupidajatel on tööturul vahel keeruline tööd leida.

Olla endale tööandja – üks paljudest võimalustest

Ettevõtlust peetakse tihti üheks päästerõngaks, kui palgatööst ilma jäädakse või sellest ise loobutakse. Ettevõtlusega alustajate fookus on koroona-aastal veidi teistsugune. Karjäärinõustaja: „Ettevõtluse grupitöödel osalejate arusaam ettevõtlusest on suures pildis muutnud. Kui aastatel 2017-2018 aeti taga kasumit, siis praegu on väga loogiline see, et lisaks kasumi teenimisele soovitakse panustada ka ühiskonda.“

Pärnumaa karjäärinõustaja sõnul suurenes ka pärnakate hulgas nende inimeste hulk, kellel palgatöö oli kadunud või kadumas ja kes hakkasid ettevõtluse peale mõtlema. Olude sunnil tullakse mugavusstoonist välja. „Hea on tõdeda, et inimestel on palju huvitavaid ja reaalselt teostatavaid ideid. Kliendid tahavad kriisiolukorras teha midagi, mida saaks teha kodus. Nõnda on mul nimetada vahvaid mõtteid, mida tahetakse hakata realiseerima või juba realiseeritakse, näiteks mööbli restaureerimine, pesupulgakotid, kalmuküünalde hoidjad jm.“

Samas oli märgata ka sundlust ettevõtluseks. Karjäärinõustaja Tallinnast: „Kui varem olid ettevõtlusgruppides osalejad reeglina positiivsed ja entusiastlikud, siis koroona-aastal sattus gruppidesse palju ka neid, kelle jaoks tundus see pealesunnitud mõte või ainuke, kuid raske väljapääs.“

Võrokesed aga rääkisid, et välismaalt kodumaale naasnud tulid Võrumaale tihti tagasi mõttega seal enda ettevõtte luua. Olemas oli välismaal teenitud raha investeerimiseks ja head praktikad samuti. Selliseid inimesi ei olnud küll palju, aga kindlasti annavad nad Kagu-Eestis tooni, sest kõrgema palgaga töökohti väga palju valikus pole. Oli ka selliseid välismaalt naasnuid, kes ootavad head pakkumist ehk oluliselt kõrgemat töötasu kui tegelikkuses pakutakse, seda saamata pettutakse ning minnakse taas laia maailma paremat elu otsima.

Vaimse tervise teemad kerkisid üles ka karjäärinõustamistel

Üle ega ümber ei saa vaimse tervise teemadest, ei Põhja- ega Lõuna-Eestis. Ühe näitena tuuakse asjaolu, kus kõrgharidusega inimesed, kes on sattunud meie kliendiks, ei leia endale sobivat rakendust ja see viib nad stressi. (Näiteks statistika turismisektori tööalase rakendumise kohta pärast töötuks jäämist on näidanud, et juhid püsivad töötuna arvel kauem kui teiste ametikohtade esindajad).

Tallinna karjäärinõustajad teevad koostööd Rahvusvahelise Majaga ja käivad nõustamas seal välismaalastest kliente. Eelmise aasta osas võis öelda, et kliente oli vähem ja koroonapiirangud riiki pääsemisel mängisid rolli. Karjäärinõustaja: „Samuti jäi mulle silma, et oli päris mitmeid välismaalasi, keda ootamatult ja üsna inetul viisil koondati.“ Ka sellised olukorrad halvavad inimeste psühholoogilist toimetulekut.

Koos ja koostöös edasi!

Vaadates tagasi 2020. aastale läbi kliendilugude, on need kaasa toonud arusaadavalt palju pisaraid, muret tuleviku pärast, aga ka lootust, et kõik laabub, ja ka julgust vaadata seda nii: „Ju see pidi nii minema, et see töö pidi lõppema nüüd ja tänu kriisiolukorrale, ma ise ei oleks ju ikka veel ära tulnud…“ Ja on leitud sisemine jõud tunnistada läbipõlemist, olla valmis vastu võtma ravi ja tuge. Ning lõpuks – oh seda elevust, väikest murelikkust, aga peamiselt sära kliendi silmis!

Ja säravad ka karjäärinõustajad, kes aitavad klientidele tuult tiibadesse puhuda.

Tagasi
Aasta pärast šokki. Karjäärinõustajate töölaualt.
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks