Avaleht / Uudised

30. juulist muutub lähetatud töötajate direktiiv

27.07.2020


Lugeja küsib: Oleme ehitusettevõtte ja rendime töötajaid Leedust. Üldjuhul on tarvis tööd teha Harjumaal, kuid tõenäoliselt võime lähiajal saada objektid Pärnusse ja Haapsallu. Oleme kursis, et renditöötajad Leedust on lähetatud töötajaid ja lähiajal muutub lähetatud töötajate direktiiv. Meie küsimus on seotud töötasude maksmisega. Leedu rendifirma küsib meilt, kas piisab, kui nad maksavad Eestis kehtivat miinimumtasu ja millega peavad nad arvestama, kui lähetatud töötaja on lähetusel eestisiseselt? Lisaks, kes peab Tööinspektsiooni lähetatud töötajast teavitama ja kuidas? 

Vastab Kaire Saarep, Tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja: 

Kui tegemist on Leedu ettevõtte töötajaga, kes renditakse Eestisse, siis kohaldub talle Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus (ELTTS), mille muudatused jõustuvad 30. juulist 2020. Nii enne muudatust kui ka nüüd tuleb tasuda töötajale vähemalt Eestis kehtiv töötasu alammäär, kuid täpsustunud on kohustus maksta ka tasu riigipühadel ja ööajal töötamise eest, samuti aja eest, mil töötajale tööd ei tagata. 

Lähetuse korral, sh eestisisese lähetuse puhul tuleb ELTTS § 5 lg 1 p 7 kohaselt hüvitada lähetusega kaasnevad kulud. Näiteks, kui töötamise asukohaks on märgitud Tallinn, siis töö tegemine Pärnus ja Haapsalus tähendab eestisisest lähetust, millega kaasnevad sõidukulud ja tõenäoliselt ka majutuskulud, mis tuleb tööandjal hüvitada. Kui töötaja lähetatakse omakorda Eestist välja (eelneva kokkuleppe alusel Leedu ettevõttega), siis tuleb tasuda ka lähetuse päevarahad. 

Lähetatud töötaja kohta tuleb töötaja tööandjal (antud juhul Leedu ettevõttel) saata Eesti Tööinspektsioonile nii töötaja kui vastu võtva ettevõtte kohta andmed. Lisaks on oluline teada, et tööandjad peavad lähetatud töötajate kohta esitatud teavet hoidma ajakohasena. Rohkem teavet lähetatud töötajate, renditöötajate ning lähetatud töötajate registreerimise vormi kohta leiate Tööinspektsiooni kodulehelt: https://www.ti.ee/et/node/9191

Foto: Pixabay

Tagasi
30. juulist muutub lähetatud töötajate direktiiv
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks