Menüü

Avaleht / Uudised

Kuidas lõpetada tähtajalist töölepingut?

20.04.2020


Lugeja küsib: Meie ettevõttes on klientide arv ja käive järjest vähenenud. Kuna tegeleme hooajalise teenusega, siis jõudsime juba sõlmida hooajatööde tegemiseks tähtajalised töölepingud märtsist septembrini. Nüüd aga peame töötajaid ikkagi koondama hakkama. Kas tähtajalise töölepingu võib poolte kokkuleppel varasema tähtajaga ära lõpetada või peame ka need töötajad koondama?

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja: Poolte kokkuleppel töölepingu tingimuste muutmine on kahtlemata alati võimalik. See puudutab ka lepingu kestuse tähtaja muutmist poolte kokkuleppel. Kokkulepe sõlmitakse võlaõigusseaduse mõistes eelkõige läbirääkimiste ning pakkumuse ja nõustumuse tulemusel.

Kui tööandja teeb töötajale ettepaneku töölepingu tähtaega muuta, aga töötaja sellega ei nõustu, tuleb lähtuda töölepingu seadusega ettenähtud töösuhte lõpetamise teistest alustest. Kui esineb koondamise olukord (TLS § 89 lõike 1 mõistes), võib tööandja töölepingu erakorraliselt üles öelda koondamise tõttu, järgides seadusega ettenähtud etteteatamistähtaegu ja hüvitise maksmise kohustust.

Tähtajalise töölepingu puhul tuleb aga lisaks arvestada, et sellise töötaja koondamise korral ei pruugi piisata TLS § 100 lõikes 1 nimetatud hüvitisest, vaid seadus kohustab tööandjat TLS § 100 lõike 3 kohaselt  maksma töötajale hüvitist ulatuses, mis vastab töötasule, mida töötajal oleks olnud õigus saada lepingu tähtaja saabumiseni. Näiteks olukorras, kus tööleping oli sõlmitud 1.märtsist kuni 30.septembrini 2020.a., kuid töö lõppeb juba 1.juunist, tuleb töötajale maksta hüvitist nelja kuu eest (juuni kuni september).

Pikemalt koondamise teemadel portaalis Tööelu https://www.tooelu.ee/et/Tooandjale/Toosuhted/tooleping/toolepingu-loppemine/toolepingu-ylesytlemine-tooandja-algatusel

Samas ka tähtajalisest töösuhtest https://www.tooelu.ee/et/Tooandjale/Toosuhted/tooleping/tahtajaline-tooleping/tahtajalise-toolepingu-solmimine

Vaata ka:

 
Foto: Pixabay
Tagasi
Kuidas lõpetada tähtajalist töölepingut?
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks