Menüü

Avaleht / Uudised

Töötasu vähendamine ja selle ajakava

27.03.2020


Tööandja teatas täna 27. märtsil 2020, et rakendab alates 8. aprillist töötasu vähendamist. Kas tal on selleks õigus ja mis ma tegema pean, kui ma nõus ei ole? 

Vastus: Töölepingu seadus (TLS) § 37 lg 1 võimaldab tööandjal ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt vähendada töökoormust ja töötasu kuni kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul. 

Töötasu vähendamisest peab tööandja ette teatama vähemalt 14 kalendripäeva (TLS § 37 lg 4). Etteteatamise aega tuleb hakata lugema järgmisest päevast, see tähendab, et kui tööandja esitas teatise täna, 27. märtsil, siis etteteatamise aega tuleb hakata lugema järgmisest päevast ehk alates 28. märtsist. Kuivõrd töötasu vähendamisest tuleb ette teatada vähemalt 14 kalendripäeva, siis kõige varem saab vähendatud töötasu hakata kehtima alates 11. aprillist, sest töötajatele peab jääma nii kaasarääkimise ehk oma arvamuse esitamise kui ka töölepingu ülesütlemise võimalus enne kui töömahtu ja töötasu vähendama hakatakse. Ehk siis teatise ja vähendatud töötasu kehtima hakkamise vahele peab jääma 14 kalendripäeva. Tööandja ei saa seaduses nimetatud 14 kalendripäeva lühendada, isegi mitte kokkuleppel töötajaga. 

Kui täna sai töötaja teatise, siis töötajal on nüüd seitse kalendripäeva aega esitada oma arvamusi ning otsustada, kas ta nõustub töötasu vähendamisega või mitte. Kui töötaja töötasu vähendamisega ei nõustu, esitab ta tööandjale TLS § 37 lg 5 alusel ülesütlemisavalduse ning teatab töölepingu lõppemisest ette 5 tööpäeva. Tööleping peab lõppema enne vähendatud töötasu kehtima hakkamist ehk antud näite puhul hiljemalt 10. aprillil. 

Kokkuvõtvalt:

 • 27. märtsil esitati töötajatele teade, et töötasu ja töökoormus väheneb alates 8. aprillist ehk tööandja rikkus seadusega ettenähtud etteteatamise aega.
 • Töötajal on alates tänasest aega 7 kalendripäeva tööandjaga konsulteerida ehk avaldada oma arvamusi ning esitada oma ettepanekuid. Kuna töötaja on teadlik, et töötasu vähendamisest tuleb ette teatada vähemalt 14 kalendripäeva, ütleb ta seda ka tööandjale (soovitavalt e-kirjaga). Ettepanekuid töö korraldamiseks saab töötaja esitada tööandjale kuni 3. aprillini.
 • Tööandja konsulteerimise tulemusena oma teatises esitatud infot ei muuda ehk sisulisest jääb oma otsuse juurde, et töötasu ja töökoormus väheneb alates 8. aprillist.
 • Töötajal on nüüd valida, kas ta nõustub töötasu vähendamisega või mitte.
  • Kui töötaja töötasu vähendamisega nõustub, siis lähtub ta sellest, et vähendatud töötasu ja töökoormus hakkab kehtima alates 11. aprillist. Kuni 10. aprillini peab tööandja arvestama töötajatele töötasu ja töötajal on õigus nõuda (hiljem ka töövaidluskomisjoni või kohtu kaudu) selliselt nagu on tema töölepingus kirjas või kui sel perioodil tööandja enam täiskoormusega töötamist ei võimalda, siis saab töötaja nõuda puudujääva osa eest keskmist töötasu TLS § 35 alusel.
  • Alates 11. aprillist, kui töötaja jätkab töösuhet, siis maksab tööandja vähendatud töötasu.
  • Kui töötaja ei nõustu töötasu vähendamisega, esitab ta tööandjale ülesütlemisavalduse viidates TLS § 37 lg-le 5 ehk töötaja ei ole nõus tööandja otsusega töötasu ja töökoormust vähendada. Töölepingu lõppemisest teatab töötaja tööandjale ette vähemalt 5 tööpäeva.
  • Tööleping peab antud juhul lõppema hiljemalt 10. aprillil, mis tähendab, et tööandja peab töölepingu lõppemise avalduse kätte saama hiljemalt 5. aprillil (antud juhul soovitav on esitada töölepingu ülesütlemisavaldus 3. aprillil, kuna 5. aprill on nädalavahetusel). Töölepingu lõppemisel makstakse lisaks tavapärasele lõpparvele (s.o välja teenitud töötasu ja aegumata ning kasutamata puhkusehüvitis) ühe kuu keskmine töötasu TLS § 100 lg 1 alusel ning kui tööstaaži on vähemalt 5 aastat, taotleb tööandja töötukassast TLS § 100 lg 2 alusel täiendavat hüvitist, mille Töötukassa maksab välja otse töötajale.

Soovitame tutvuda ka Tööinspektsiooni koostatud teabelehega: 

Töötasu vähendamine (pdf) 

Infomaterjalid on saadaval ka vene ja inglise keeles.

Vaata ka:

Foto: Pixabay

Tagasi
Töötasu vähendamine ja selle ajakava
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks