Avaleht / Uudised

Soomes töötavad töötajad

20.03.2020


Töötan Soomes, tööandja on Eesti ettevõte. Viibin hetkel puhkusel, kuid lugesin uudistest, et esmaspäevast enam Soome tööle tagasi ei saa. Mida teha?

Vastab Greete Kaar, Tööinspektsiooni nõustamisjurist: Alates 22. märtsist saavad Soome riiki siseneda vaid Soome kodanikud ja need, kellel on Soomes registreeritud elamisõigus ning riiki sisenedes rakendub 14-päeva isolatsiooninõue.

Kui töötaja ei kuulu eelpool nimetatud isikute hulka, siis tuleb enne pühapäeva ära otsustada ja tööandjaga kokku leppida, kas töötajad lähevad selle nädala jooksul Soome ning saavad seal tavapäraselt töötada või mitte. Praegusel hetkel on väga oluline, et töötajad, kes tavapäraselt töötavad Soomes, mõtleksid hoolega läbi kõik võimalused, arutaksid need läbi tööandjaga ning võtaksid vastu otsuse, mis on hetkeolukorda arvestades mõistlik  ja vajalik. 

Kui töötaja on hetkel puhkusel, kuid sooviks tööle naasta, tuleks tööandjaga kokku leppida, et puhkus katkestatakse. Sellisel juhul on tööandjal kohustus anda töötajale kokkulepitud tööd ja töötajal kohustus täita tööülesandeid, mis tähendab, et töötaja peab veel sel nädalal minema Soome ning tõenäoliselt tuleb muuta ka tööajakava. Tööajakava muutmine käib poolte kokkuleppel.

Kui töötaja enne pühapäeva Soome riiki ei sisene, peavad tööandja ja töötaja saama kokkuleppele, kuidas olukord õiguslikult lahendada. Paljuski sõltub see ka sellest, kelle otsus Soome mitte minna oli – kas tööandja või töötaja. Kui otsuse langetas tööandja ehk põhimõtteliselt ei anna tööandja töötajale tööd, siis peab tööandja töölepingu seaduse (TLS) § 35 kohaselt maksma töötajale keskmist töötasu. Samas võivad pooled leppida kokku ka põhipuhkuse või tasustamata puhkuse kasutamises. Oluline on meelde tuletada, et puhkuse ajakava muutmine ja tasustamata puhkuse kasutamiseks on vaja kokkulepet.

Kui töötaja ei soovi puhkust katkestada või ei ole võimalik sel nädalal Soome ehk töökohale minna, siis on see üksnes kokkuleppe küsimus. Esmalt tuleks lähtuda sellest, et töötaja töö tegemine on takistatud temast mittetuleneval põhjusel. See tähendab, et töötaja ei ole tekitanud ise olukorda, kus tal ei ole võimalik tööle minna. Sellisel juhul tuleb lähtuda TLS §-st 38, mille kohaselt peab tööandja maksma mõistliku aja eest keskmist töötasu, kui töötaja ei saa tööd teha temast mitteoleneval põhjusel. Milline on antud juhul mõistlik aeg, peavad pooled ise hindama, kuid kindlasti ei ole õigustatud töötasu maksmine terve aja eest, mil töötaja tööd ei tee. Jällegi on pooled vabad otsustama puhkuse (sh tasustamata puhkuse) kasutamises.

Töösuhte pooled peavad adekvaatselt hindama hetkel toimuvat ning arvestama seejuures ka teineteise huvidega ja leidma seeläbi mõistlikud lahendused.

Juhin tähelepanu asjaolule, et Tööinspektsiooni pädevuses on selgitada üksnes Eestis kehtivat tööõigust. Seega lähtutakse antud selgituses sellest, et töötaja töölepingule kohaldub Eesti õigus. Kui töötaja tööleping on sõlmitud otse Soome ettevõttega ja/või töölepingule kohaldub Soome õigus, tuleb pöörduda Soome vastava instantsi poole. Kontaktid leiab siit: https://www.tyosuojelu.fi/web/en/about-us/contact.

Välisministeeriumi info pendelrände kohta: https://vm.ee/et/uudised/oluline-reisiinfo-soome-ametivoimudelt-eestlaste-pendelranne-loppeb-puhapaevast.

Sotsiaalministeeriumile esitatud küsimused ning nende vastused.

Küsimustele vastab sotsiaalministeeriumi töö- ja pensionipoliitika osakonna juhataja Ulla Saar, va üks küsimus, millele vastab Agne Nettan-Sepp 

Mul oleks teile paar küsimust seoses Soome otsusega keelata pendelränne - teema, mis veel 24 h varem tundus olevat lahenduse saanud, kuid siis järsku selline uudis.

Soomes käivad tööl ju teadupärast tuhanded, kui mitte kümned tuhanded eestlased. 

Kuidas te hindate, paljud eestlased tänu sellele tööta jäävad? 

Statistikaameti tööjõu-uuringu andmetel oli 2019. aastal pendelrändajaid (elukoht Eestis, töökoht välismaal) ca 15 400. Enamus neist käis Soomes tööl. Kui paljud piiride sulgemise tõttu tööta jäävad, sõltub sellest, kui paljud eelistavad jääda Soome ning kui paljud naasta Eestisse. Samuti sõltub töötamine sellest, kuivõrd kiirest on võimalik leida uus töökoht. 

Kas nad kvalifitseeruvad selle alla, et saada Eesti poolt lubatud palgakompensatsiooni? 

Töötukassa meetme rakendamiseks ja hüvitise saamiseks 70% ulatuses palgast peavad töötajad töötama Eestis registreeritud tööandja juures ja neile peab kohalduma Eesti tööõigus. 

Kuhu nad peaks pöörduma - kas töötukassa tegeleb kodanikega, kes on võõrriigis töötuks jäänud?  

Vastab Sotsiaalministeeriumi EL ja piiriülese koostöö osakonnajuhataja asetäitja piiriülese sotsiaalkindlustuse valdkonnas Agne Nettan-Sepp: 

Töötushüvitisi tuleb üldiselt taotleda riigis, kus inimene viimati töötas. Erandid on tehtud neile, kelle tegelik elukoht on töökohariigist erinev riik, täpsemalt piiriala- ja piiriülestele töötajatele. Piiriülene töötaja on inimene, kes töötab iga päev teises liikmesriigis, näiteks Soomes, ja naaseb koju harvemini kui kord nädalas. Piiriülesteks töötajateks võivad olla näiteks meditsiini- või ehitusel töötajad. Nende elukohaks loetakse Euroopa Liidu reeglite mõistes Eestit juhtudel, kui nende isikute tegevuste huvikese, näiteks perekond, paikneb ennekõike siin. Piirialatöötajaks võib aga pidada inimest, kes elab Valgas, kuid käib iga päev tööl Lätis Valkas (tuleb pöörduda elukohariigi asutusse, antud näitel Eestis Töötukassasse). 

Piiriülestele töötajatele on töötuna arvele võtmisel ja töötushüvitise taotlemisel antud valikuvõimalus, kas teha seda viimases töökohariigis või elukohariigis. Seega eelpool toodud näite puhul võib inimene valida, kas ta võtab end töötuna arvele Eestis või Soomes. Kui inimene taotleb hüvitise Soomest, siis on võimalik, et KELA maksab toetust piiriüleselt Eestisse (samuti tuleks sealt sel juhul küsida ka ravikindlustuse kohta).

Eestis taotlemisel saab täpsemat infot hüvitise suuruse arvutamise jms kohta Töötukassa kodulehelt -> https://www.tootukassa.ee/content/euroopa-liit-ja-tootuskindlustus#

Eestis on töötud ravikindlustatud. 

Teie hinnangul: kui suur sotsiaalne mure siit Eesti jaoks kasvab, arvestades just, et paljud Soomes töölkäijad on pärit maapiirkonnast? 

Seda on praegu keeruline hinnata, kuna puudub teadmine, kui kaua on kehtestatud eriolukorra tõttu pärsitud töötamine. Küll aga on praeguses olukorras loodud võimalusi ajutiste tööde tegemiseks ning selleks on Töötukassa loonud vastava töövahendusportaali: https://www.onlineexpo.com/ee/ajutised-tookohad/

Samuti on kriisi häkatonil valminud lahendus: https://shareforceone.ee/ 

Mida te soovitate: pigem jääda töötajatel Soome kui tulla tagasi ja töötuks jäämisega riskeerida, kuid see ilmselt tähendaks mitmekuist eemalolekut peredest jne. 

Seda riski peab iga töötaja ise hindama.

Vaata ka:

Foto: Pixabay

Tagasi
Soomes töötavad töötajad
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks