Menüü

Avaleht / Uudised

Katseajal töötaja koondamine eriolukorra tõttu

18.03.2020


Seoses eriolukorraga ei ole mu tööandjal hetkel meile tööd anda. Kuna olen alles katseajal, siis ütles tööandja minuga lepingu üles, sest väidetavalt ei täitnud ma katseaja eesmärki. On aga selge, et tegelik põhjus on töömahu vähenemine ning mina kui katseajal töötaja langesin esimeseks valikuks. Kas tööandja ei oleks pidanud mind koondama?

Tööinspektsioon vastus: Katseaja eesmärk on hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. Töölepingu seadus (TLS) § 86 lg 4 keelab tööandjal töölepingut üles öelda põhjusel, mis on vastuolus katseaja eesmärgiga.

Katseajal olevale töötajale kehtivad kõik töölepingu seaduses (TLS) sätestatud töölepingu lõpetamise alused. Kui tööandjal ei ole majanduslikel põhjustel võimalik töölepingut jätkata, sest töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul, siis on tegemist koondamisega TLS § 89 lg 1 alusel. 

Riigikohus on otsuses nr 2-16-9199 samuti välja toonud, et tööandjal tuleb töölepingu ülesütlemise korral katseajal (TLS § 86 lg 1) ülesütlemist põhjendada ja jälgida, et see ei oleks vastuolus katseaja eesmärgiga (TLS § 86 lg 4 ja § 6 lg 1). Näiteks ei ole tööandjal õigust öelda töölepingut üles katseaja eesmärgi täitmata jätmise tõttu, kui ülesütlemise põhjuseks on ainult töötaja lepingurikkumine või koondamine. Sellistel juhtudel on tööandjal õigus öelda tööleping üles töötajast tuleneval põhjusel TLS § 88 lg 1 järgi või tööandja majanduslikel põhjustel TLS § 89 lg-te 1 või 2 kohaselt.

Seega tuleb töölepingu lõpetamisel vaadata konkreetset põhjust ehk miks on töölepingu lõpetamine vajalik. Kui töölepingu lõpetamise põhjuseks on töömahu vähenemine, mille tõttu ei ole töötajale võimalik tööd anda, siis tuleb töötaja koondada. Koondama peab antud olukorras ka töötaja, kellele kohaldub katseaeg. Ei ole korrektne, et tööandja ütleb töölepingu TLS § 86 lg 1 alusel üles katseaja eesmärgi mittetäitmise tõttu, kuigi tegelik põhjus on selles, et tööandjal ei ole võimalik töötajale tööd anda. 

Kui tööandja on töölepingu üles öelnud katseaja eesmärgi mittetäitmise tõttu, kuigi tegelikkuses oleks pidanud koondama, on töötajal õigus tööandja esitatud ülesütlemisavaldus töövaidlusorganis (s.o kohus või töövaidluskomisjon) vaidlustada.

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 1. novembri 2017. aasta otsusega nr 2-16-9199 saab tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=216914151.

Vaata ka:

Foto: Pixabay

Tagasi
Katseajal töötaja koondamine eriolukorra tõttu
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks