Menüü

Avaleht / Uudised

Kas tööandja võib eriolukorra tõttu töötasu järgmisest päevast vähendada?

18.03.2020


Tööandja esitas töötajatele teate, et ta järgmisest päevast vähendab meie töötasu. Kas tööandja võib seda teha? 

Tööinspektsioon vastus: Töötasu muutmiseks on hetkel kaks võimalust – töötasu muudetakse töölepingu seaduse (TLS) § 12 kohaselt poolte kokkuleppel või vähendab tööandja töötasu ühepoolselt TLS § 37 alusel. 

TLS § 12 alusel on võimalik töölepingut igal ajal muuta, kui pooled selles kokku lepivad. Seega võivad töötaja ja tööandja kokku leppida, et töötaja töötasu järgmisest päevast muudetakse. Kui töötaja nõus ei ole, ei saa tööandja ühepoolselt järgmisest päevast töötasu vähendada. 

TLS § 37 alusel saab tööandja ühepoolselt töötaja töökoormust ja töötasu kolmeks kuuks vähendada (kuni töötasu alammäärani), kui tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd ning maksta kokkulepitud töötasu. 

TLS § 37 lg 4 sätestab, et tööandja peab kavandatavast töötasu vähendamisest töötajate usaldusisikut või usaldusisiku puudumisel otse töötajaid vähemalt 14 kalendripäeva ette teavitama. Nimetatud 14 kalendripäeva jooksul on töötajal võimalik oma arvamus esitada ning ka enda jaoks selgeks mõelda, kas talle sobib edaspidi töötada vähendatud töötasuga. Kui töötajale see ei sobi, on tal võimalik tööleping üles öelda, kuid ta peab sellest ette teatama vähemalt viis tööpäeva (ehk tööleping tuleb üles öelda vähemalt viis tööpäeva enne vähendatud töötasu kehtima hakkamist). 

TLS ei sätesta erisusi, mille kohaselt on tööandjal võimalik töötasu ühepoolselt vähendada kohe. Kui tööandja soovib töötasu vähendada järgmisest päevast, on selleks vajalik töötaja nõusolek. Seega on töötajal õigus töötasu muutmisest alates järgmisest päevast keelduda. Kui töötaja keeldub, siis on tööandjal võimalik kõige varem ühepoolselt töötasu vähendada alles 14 kalendripäeva pärast (TLS § 37 lg 4).

Vaata ka:

Foto: Pixabay

 

Tagasi
Kas tööandja võib eriolukorra tõttu töötasu järgmisest päevast vähendada?
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks