Menüü

Avaleht / Uudised

Kui koolid suletakse, siis kas vanemad võivad lastega koju jääda?

13.03.2020


Küsimus: Olen väikeettevõtja, minu töötajad teatasid täna, et seoses eriolukorraga ning asjaoluga, et kool ja lasteaed on suletud ning lapsi ei saa üksi jätta, nad järgmised kaks nädalat tööle ei tule? Kas töötajal on selline õigus ning kas ja mis tasu ma selle aja eest maksma pean? 

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, tööinspektsiooni peadirektori asetäitja: Kujunenud olukorda saab vaadelda töölepingu seaduse §-s 38 kirjeldatud juhtumina, mille puhul on seadusandja ette näinud, et tööandja peab maksma töötajale keskmist töötasu mõistliku aja eest, mil töötaja ei saa tööd teha tema isikust tuleneval, kuid mitte tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekkinud põhjusel või kui töötajalt ei saa töö tegemist oodata muul tema isikust mittetuleneval põhjusel. Kuid see olukord ei saa kesta kaks nädalat, vaid mõistliku aja, mille jooksul töötaja saab korraldada oma laste hoidmise ning teha ka enda poolt tööandja ettepanekud võimalikuks töökorralduse muutmiseks.

Ehk tööandja peab TLS § 38 alusel maksma töötajale keskmist töötasu maksimaalselt kahe esimese päeva eest ning seejärel peavad pooled leidma mõlemale poolele sobivad lahendused ehk sõlmima poolte kokkuleppe näiteks kaugtöö tegemiseks, tähtajaliselt osalise tööaja rakendamiseks, töötaja põhipuhkuse kasutamiseks või muul moel. Töötaja ei saa aga kehtiva seaduse alusel nõuda kogu lasteasutuste sulgemise ajal kodus oldud aja eest tööandjalt keskmist töötasu. Töösuhte pooled peavad adekvaatselt hindama riigis toimuvat ning arvestama seejuures ka teineteise huvidega ja leidma seeläbi mõistlikud lahendused. 

Sotsiaalministeeriumi täpsustavad soovitused seoses lastega:

 • Riik ei ole kehtestanud konkreetset regulatsiooni selle osas, kui vana laps võib üksi kodus olla. Iga juhtum on erinev ja sõltub lapse küpsusest ning asjaoludest.
 • Seda, kas laps jätta ajutiselt üksi koju, otsustab lapsevanem. Seejuures peab lapsevanem lähtuma lapse parimatest huvidest, hindama oma lapse küpsust ja kaaluma võimalikke turvariske. Oluline on, et lapse heaolu ja turvalisus oleks tagatud.
 • Üldiselt on lapse võime teatud määral iseseisvalt tegutseda (laps vastutab oma käitumise eest; teab, mis võib olla tervisele kasulik või kahjulik ning kuidas ohutult käituda; saab hakkama eneseteenindamisega) seotud kooliküpsuseaga. Lasteaiaealiste ja väiksemate laste üksi koju jätmist tuleks vältida, samuti nende jätmist terveks päevaks kodus oleva koolilapse hoolde. Jättes väiksemad lapsed vanemate õdede-vendade hoida, tuleks olla kindel, et kõigi laste vajadused on rahuldatud ja kõik lapsed tunnevad ennast turvaliselt.
 • Vajadusel tasub lapsehoidmisel abi paluda lähedastelt (võimalusel mitte vanemaealistelt), ning lasteaedade ja hoidude lahtioleku jms küsimustes pöörduda kohaliku omavalitsuse poole. Kohaliku omavalitsuse poole tuleks pöörduda ka juhul, kui pere vajab eriolukorraga seoses muud abi või toetust.

   Vaata ka:

   Foto: Pixabay

   Tagasi
   Kui koolid suletakse, siis kas vanemad võivad lastega koju jääda?
   Võta ühendust

   Teksti suurus

   Reavahe suurus

   Kontrastsus

   Ligipääsetavusest

   Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

   Loe lisaks