Avaleht / Uudised

Kas Tööinspektsioonil on õigus objektil töö peatada?

25.11.2019


Lugeja küsib: Olen kuulnud, et Tööinspektsioonil on õigus peatada elule ohtliku töö tegemine või keelata ohtliku töövahendi kasutamine. Millistel puhkudel Tööinspektsioon töö peatab, keelab töövahendi kasutamise ja kuidas on võimalik aru saada, et just Tööinspektsioon on seda teinud? 

Vastab Silja Soon, Tööinspektsiooni järelevalve osakonna juhataja: Jah, tõepoolest on see nii. Kui täpne olla, siis Tööinspektsioon on kohustatud peatama töötaja või teiste isikute elule ohtliku töö tegemise ning keelama eluohtliku töövahendi kasutamise. 

Elule ohtlikuks tööks loeme eelkõige olukordi, kus võib toimuda varing maanihke või pinnase vajumise tõttu, tehakse ohutusnõudeid eirates töid ohtlike kemikaalidega, kõrgepingeliini või trafoalajaama läheduses. Ohtlikud on ka tööd, millega kaasneb uppumisoht, mida tehakse maa-alustes tingimustes (kaevus, tunnelis), lõhkeainetega. Loetellu kuuluvad veel tööd, mis on seotud raskete/massiivsete valmisdetailide tõstmise, monteerimise või demonteerimisega ja eritähelepanu all on ka tööd, millega kaasneb töötaja kõrgusest kukkumise oht. 

Ohtlikke töövahendeid on mitmeid, näiteks suuremõõtmelised saekettad ja mitmekettalised saed, millel puuduvad töökorras ohutust tagavad kaitsekatted või – seadised. Samuti on tööinspektorid tähelepanelikud töövahendite suhtes, mis on omavoliliselt ümber seadistatud või kasutatakse kasutusjuhendiga keelatud tarvikuid. Ohtlikud on ka sellised suured töövahendid, kuhu saab sisse minna ja kinni jääda ning mille puhul pole tarvitusele võetud vajalikke ohtlikkust vähendavaid abinõusid. 

Tööinspektsioon kasutab ohtliku töö peatamiseks, töövahendi kasutamise keelamiseks erivahendeid, milleks on eriotstarbelise märgistusega kleebised ning lint. 

Tagasi
Kas Tööinspektsioonil on õigus objektil töö peatada?
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks