Avaleht / Uudised

Tööõnnetus: kahveltõstuki ümberkukkumine

09.04.2019


Õnnetuskoha kirjeldus

Tšehhi Vabariik, ehituskaupade poe peale- ja mahalaadimisplatvorm. 

Kannatanu (töökoht või amet)

Kannatanu oli kaks kuud töötanud laooperaatorina ja kahveltõstuki juhina. 

Õnnetusjuhtumi kirjeldus 

Kannatanu ülesandeks oli kaupade vedamine laadimis- platvormile kahveltõstukiga (iseliikuv, akutoitel, leelis-elektrolüüdiga). Kannatanu tagurdas laohoonest välja. Ta jälgis kaubaalust, kuid ei suutnud õigesti hinnata kahveltõstuki kaugust platvormi servast. Seetõttu kukkus kahveltõstuk 1,5 m kõrguselt platvormilt alla, kannatanu (laooperaator) kukkus kahveltõstukist välja, turvapuur surus ta vastu betoonpõrandat ja akust voolas tema peale leelist.

Õnnetusjuhtumi põhjused

Tööandja ei täitnud kohustust anda kahveltõstuki operaatorile koolitust töötervishoidu ja tööohutust tagavate õigusaktide ja muude eeskirjade kohta, mis täiendavad operaatori kutsekvalifikatsiooni ja ametinõudeid ning käsitlevad töötamiskohal esinevaid konkreetseid ohte.

Tööandja ei olnud kindlaks määranud töötajatele seadusega ja muude eeskirjadega ettenähtud töötervishoiu ja tööohutuse koolituse sisu ja sagedust ega kahveltõstuki juhi teadmiste kontrollimise viisi.

Ennetusmeetmed

Tehnilised meetmed kaupade liikumise muutmiseks, sealhulgas peale- ja mahalaadimisplatvormi eemaldamine. Peale selle paigaldati lattu rulltee, mis võimaldab vältida kahveltõstuki kasutamist kaupade käsitsemisel.

Saadud kogemused

Alati tuleb kontrollida operaatorite (juhtide) teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi konkreetse teisaldusvahendi kasutamiseks. Isegi kui juht väidab, et tunneb konkreetse kahveltõstuki kasutamist, peab tööandja tema teadmisi alati kontrollima. Järjepidevalt tuleb anda teavet konkreetsel töötamiskohal tehtavate töödega seotud ohtudest.

Tagasi
Tööõnnetus: kahveltõstuki ümberkukkumine
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks