Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Psühhosotsiaalne ohutegur töökeskkonnas

Üheks mitmetest tööandja kohustustest ohutu töökeskkonna loomisel on ka hea psühhosotsiaalse töökeskkonna tagamine. Töötajad, kes tunnevad end töökohal hästi, panustavad rohkem töötulemuste saavutamisse, nad on loovamad ning rohkem pühendunud ka ettevõtte heasse arengusse. 

Kõik artiklid