Avaleht / Uudised

Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda: õnnetus saeraami operaatoriga

16.04.2015


Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda on Tööelu portaalis regulaarselt ilmuv rubriik, milles on vaatluse alla võetud üks reaalses elus juhtunud tööõnnetus. Tööinspektsiooni spetsialist analüüsib juhtunud õnnetust ning juhib tähelepanu sellele, mida oleks saanud ning saab tööohutuse seisukohast ette võtta, et sarnaseid juhtumeid edaspidi vältida. Kasulikke näpunäited jagub nii tööandjatele kui ka töötajatele. Tööelu portaal soovib kõigile turvalist töökeskkonda.

Mis juhtus?

Tööõnnetuse tõttu sai raske kehavigastuse 46 aastane saeraami operaator, kes oli töötanud sellel ametikohal üks aasta.

Rimet ketassaeraamil töötasid saeraami operaator ja saeraami operaatori abi. Umbes poolteist tundi pärast töövahetuse algust hakkas operaator saeketast teritama. Operaator hoidis saekettast kinni vasaku käega ning liigutas seda vastavalt vajadusele. Parema käega juhtis ta teritusseadme tööd. Saeraami operaatori abi koristas samal ajal saeraami alust sae- ja koorepurust. Koristustööde teostamiseks kasutas ta labidat. Ühel hetkel käivitus saeketas ning saeraami operaatori käsi sai raskelt vigastada. Operaator ei näinud teritamise ajal, mida tema kolleeg täpselt tegi.

Ketassael, millega õnnetus juhtus, olid käivitus- ja seiskamisnupud süvistatud ning asusid väljaulatuva seenekujulise avariiseiskamise nupu all. Saeketta käivitumine võis toimuda operaatori abi ettevaatamatuse tagajärjel, kui ta kogemata kas labida või oma käega läks vastu käivitusnuppu, mille tagajärjel hakkas saag tööle.

Ettevõttes oli läbi viidud riskianalüüs, kus oli hinnatud saeketta vigastusest tulenevat ohtu. Samuti oli kehtestatud ohutusjuhend saeraami operaatorile, mille kohaselt tuli enne saeketta teritamist ja vahetamist veenduda, et keegi ei saaks käivitada saeraami. Ohutusjuhendis ei olnud aga käsitletud operaatori abile või teistele läheduses töötavatele isikutele keelatud või lubatud tegevusi, mis oleks taganud saeraami operaatori ohutuse saeketta vahetamisel või tervitamisel.

Miks juhtus?

Kuigi ohutusjuhendis oli selgelt määratletud, et saeraami operaatoril tuleb veenduda, et saeketta teritamise või vahetamise ajal ei saaks keegi seda käivitada, siis õnnetuse põhjuseks võib ikkagi lugeda juhendis reguleerimata jäänud operaatori abi tegevust saeketta teritamise ajal.

Õnnetuse teiseks põhjuseks oli võimalus ettevaatamatusest või kogemata käivitusnuppu vajutades saag käivitada. Töövahendi juhtimisseadised (käivitamis- ja seiskamisseadised) peavad olema ehitatud selliselt, et oleks välistatud eksimine ja töövahendi juhuslik käivitamine.

Kuidas edaspidi sarnaseid tööõnnetusi vältida?

Tööandjal tuleb täpsustada ohutusjuhendeid. Eelkõige peab määratlema, millist liiki töid ja mil moel võib teha samaaegselt ja milliseid mitte. Operaatorite abi ei tohi teha koristustöid juhtimisseadiste läheduses sae hooldamise või remontimise ajal. Peale juhendite muutmist tuleb kindlasti läbi viia töötajate täiendjuhendamine.

Vaata lisaks ka Tööelu portaali teemalehti:

Foto:SXC/Robert Linder

Tagasi
Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda: õnnetus saeraami operaatoriga
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks