Avaleht / Uudised

Konsultant-konsulteeritav: Rigor OÜ

07.01.2020


Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultandid nõustavad ettevõtjaid, kes soovivad oma töö- keskkonda ohutumaks ja tervist hoidvaks muuta. Nõu saavad kõik ettevõtted, tegevus- alast sõltumata. Üha enam kutsuvad konsultante nõustama ka mittetulundusühingud.

Konsulteeritav
Peeter Õunap, Rigor OÜ

Millega Rigor OÜ tegeleb?

OÜ Rigor toodab kvaliteetset, unikaalset ja kauakestvat eritellimusmööblit. Sisekujundusprojektide alusel valmistavad väljaõppinud meistrid mööblit nii eraisikute kodudesse kui ka ettevõtetele avalike ruumide sisustamiseks.

Kuidas Rigor OÜ Tööinspektsiooni konsulteerimisteenuse juurde  jõudis?

Konsulteerimisteenusest kuulsime esmakordselt tööohutuse täiendkoolitusel, kus tutvustati seda kui väga head võimalust oma töökeskkonda kontrollida. Konsulteerimise plussiks on tagajärgedeta juhised ja nõuanded töökeskkonna parendamiseks. Sellest kuulda saades arvasime kohe, et kõige õigem on kutsuda ise konsultant kohale, et veenduda töökoja töökeskkonna ohutuses.

Kuidas konsulteerimine läks?

Enne külastust vaatasime ise kõik võimalikud murekohad üle ja panime küsimused kirja. Mõte külastusest tundus natuke hirmus – Tööinspektsioon tuleb kontrollima. Tegelikkuses oli see aga väga positiivne ja kasulik kogemus. Saime oma küsimustele vastused ja täpsed näpunäited, kuidas töökeskkonda paremaks ja turvalisemaks muuta.

Mis olid suuremad muutused, mida konsultatsiooni tulemusel tegite?

Osal meie masinatest – saag, järkamissaag ja paksusmasin – olid nõukogudeaegsed lülitid. Ohuolukorras ei oleks neid saanud hõlpsalt peatada. Uuendasime seadmetel elektrisüsteeme, et teha seadmete väljalülitamine kiiremaks ja turvalisemaks.

Kas soovitaksite seda teenust ka teistele tööandjatele?

Kindlasti soovitaksime seda teenust. Iga päev asja sees olles ja töökojas ringi vaadates võib tekkida olukord, kus mõni võimalik ohukoht jääb nägemata. Konsultant annab objektiivse hinnangu tootmises toimuva kohtu – mis on hea, mida saab parandada ja kuidas seda teha. Kindlasti sooviksime seda teenust tulevikus veel kasutada, et veenduda meie töötajate ohutuses.

Foto: Rigor OÜ

Konsultant
Kristi Uusmaa, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant

Tööandja võttis Tööinspektsiooniga ühendust, et kutsuda ettevõttesse konsultant, sest soovis arvamust vanade puidutöötlemise masinate ohutuse kohta. Peagi leppisime kokku konsultatsiooni aja ja kohtusime ettevõtte esindajaga selle aasta veebruaris väikeses Pärnumaa külas.

Esmalt suundusime hoonesse, kus asusid valdavalt puidutöötlusmasinad, mille puhul tööandja kahtlustas, et need ei vasta tänapäevastele tööohutusnõutele. Mulle tutvustati lahkelt erinevaid masinaid ning selgitati tööprotsessi. Hea koostöö aluseks konsultandiga ongi tööandja avatud suhtumine ja julgus probleemidest rääkida, et oleks võimalik sobivad lahendused leia.

Peagi selgus, et enamikul töövahenditest puudus nõuetekohane hädaseiskamise seadis. Need järelturult ostetud masinad olid toodetud ajal, mil tänapäevaste hädaseiskamise seadiste paigaldamine ei olnud kohustuslik. Nüüd aga tuli tööandjal mõelda, kuhu oleks käepärane igale töövahendile paigaldada lüliti, mida vajutades töövahend ohutusse seisundisse jääb.

Panin tähele, et hoone seinte ja põranda nurkadesse oli kogunenud märkimisväärne kogus puidutöötlemistolmu. Selgus, et mööbli tootmiseks kasutatakse lisaks muule ka tamme- ja pöögipuitu. Tamme- ja pöögitolm on aga kantserogeenne ja seetõttu selgitasin, et seda peab töökeskkonna riskianalüüsis arvesse võtma ja hindama. Tööandja peab edaspidi rakendama erinevaid ennetusabinõusid, et vähendada ohutegurist tulenevat riski töötaja tervisele. Jõudsime ühisele järeldusele, et oluline on korraldada efektiivne tolmu äratõmme ja ruume tolmust regulaarselt puhastada.

Läksime üle tee teise hoonesse, mille ees oli väike jääväli. Tööandja esindaja sõnul oli seal veel eelmisel päeval olnud lumi ning jää olevat tekkinud öö ja hommiku jooksul. Tõepoolest, väljas oli lumi sulamas ja üsna kevadine ilm. Tuletasin meelde, et tööandjal tuleb ka ootamatutes olukordades töötajate ohutus tagada ning soovitasin teha libedatõrjet.

Tööandja esindaja tundis huvi, kas tootmishoonetes peab põrandale märkima töötajate liikumisteed, kui hoones kasutatakse mehaanilisi seadmeid ja käsikahveltõstukeid. Selgitasin, et kohustus seda teha on siis, kui liikumisteel liiguvad nii sõidukid kui ka töötajad ning see on vajalik töötajate ohutuse tagamiseks.

Selles tootmishoones leidsime mõne töövahendi, millega tehti parajasti tööd, kuid  ei kasutatud olemasolevaid kaitsekatteid. Teavitasin tööandja esindajat, et seadmete tootja poolt ette nähtud kaitsekatteid tuleb kasutada – sel moel saab ära hoida raskete tagajärgedega tööõnnetusi. Tööandjal tuleb ka kontrollida ja tagada, et töötajad kasutavad töövahendeid ettenähtud viisil.

Konsulteerimise lõpus vaatasime ettevõtte töökeskkonna riskianalüüsi, mis oli koostatud mõni aasta tagasi. Vahetasime mõtteid, kuidas seda üksikasjalikumaks ja paremini mõistetavaks teha, näiteks soovitasin täiendada psühhosotsiaalsete ohutegurite osa. Rääkisime ka vajalikest töötervishoiu- ja tööohutusalastest tegevustest ja dokumentidest. Tööandja esindaja suhtus ettepanekutesse positiivselt ja võttis informatsiooni hästi vastu, mis tegi ka minu töö lihtsamaks ja konsulteerimiskogemuse meeldejäävaks.

Kuidas saab kutsuda  töökeskkonna konsultandi  oma ettevõttesse?

  • Kui soovite kutsuda töökeskkonna konsultandi oma ettevõttesse, saatke e-kiri Tööinspektsiooni üldaadressile ti@ti.ee.
  • Küsimuste korral võtke ühendust töökeskkonna konsultandi Rein Reisbergi (telefon 504 8935, rein.reisberg@ti.ee) või töökeskkonna konsultandi Piret Kaljulaga (telefon 529 5020, piret.kaljula@ti.ee).
Tagasi
Konsultant-konsulteeritav: Rigor OÜ
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks