Avaleht / Uudised

Konsultant-konsulteeritav: Katrin Tamm, Scanfil OÜ

04.07.2019


Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultandid nõustavad ettevõtjaid, kes soovivad oma töökeskkonda ohutumaks ja tervist hoidvaks muuta. Nõu saavad kõik ettevõtted, tegevusalast sõltumata. Üha enam kutsuvad konsultante nõustama ka mittetulundusühingud.

Konsulteeritav
Katrin Tamm
Scanfil OÜ

Millega Scanfil tegeleb?

Scanfil on rahvusvaheline tootmisega tegelev lepingupartner oma klientidele. See tähendab, et Scanfilil ei ole oma tooteid ega toodete leiutajaid – valmistame oma klientidele nende arendatud tooteid. Meie tagame toodete hea kvaliteedi ning vajadusel teeme ka muudatused või parandused. Meil on palju töövaldkondi ning Scanfili grupis oleme meie kõige laialdasema töövaldkonna esindajad – meil on lehtmetalli töötlus, vase- ja alumiiniumitöötlus koos galvaniseerimise ja värvimisega, kaablite valmistus, elektroonika valmistus koos vajaliku kaitsepindamisega ning kõigist osadest vajaliku koostu valmistamine. Meie kliendid on energia- ja tööstusautomaatika, kliimajälgimisseadmete, tõstetehnika ning kommunikatsiooni valdkonna tööstusettevõtted.

Kuidas te Tööinspektsiooni konsulteerimisteenuse juurde jõudsite?

Tööinspektsiooni konsulteerimisteenuseni ei jõudnud me kiiresti. Nii nagu eestlasele omane, enne mõtlesime ja kõhklesime üsna pikalt. Kuulasime maad ja küsisime teiste käest, kelle juures oli konsultant käinud. Ja suur oli minu üllatus, kui sain positiivse vastuse. Kas tõesti on Tööinspektsiooni konsultant abistaja, mitte karistaja rollis?

Kuidas konsulteerimine läks?

Konsulteerimine läks väga hästi. Suisa nii hästi, et kutsusime konsultandi uuesti. Kui edaspidi mõni probleem tekib, siis me enam ei kõhkle telefoni haaramast ja teda uuesti ettevõttesse kutsumast. Esimesel korral oli meil mitmeid küsimusi, kus ise lahenduse leidmine tundus võimatu. Me soovisime, et konsultant hindaks kogenud pilguga meie ettevõtte töökeskkonda ja juhiks tähelepanu kohtadele, mida me ise ei ole osanud märgata või mis on jäänud tähelepanuta. Saime vastuse n-ö müstilisele probleemile trepiga, kus töötajad kippusid komistama, ehkki kõik tundus olevat korras.

Samuti saime nõuandeid isikukaitsevahendite teemal: kas meie valitud isikukaitsevahend on piisav või mitte ja kuidas selles selgusele jõuda. Konsultant Rein Reisberg andis nõu, kuidas hinnata, kas tootmistöötaja töö tekitab ülepinget silmadele. Olin varem küsinud sel teemal nõu erinevatelt riskianalüüsi tegijatelt ja otsinud tulutult juhiseid internetist. Tekkis tunne, et seda hinnatakse subjektiivselt ja ühtegi meetodit olemas ei olegi. Õnneks oli sellele küsimusele Rein Reisbergil olemas vastus ja meetod, mille abil koormust nägemiselunditele hinnata. Ta jagas lahkelt selgitusi. Saime veel mitmeid soovitusi seoses vibratsiooniga ja alaealistele lubatud/keelatud töödega.

Konsultandi külastus jättis väga positiivse mulje. Ei tekkinud hirmu küsida n-ö rumalaid küsimusi, millele ise vastust ei tea. Kõik küsimused, mis olid sellel hetkel, said vastuse ja konsultant jagas nõuandeid. Küsimusi tekib aja jooksul muidugi juurde.

Siinkohal teeksin kohe Tööinspektsioonile ettepaneku leida inimesed, kes oleksid nõus pakkuma mentorlust tootmisettevõtete töökeskkonnaspetsialistidele. On need siis mõne teise ettevõtte töökeskkonnaspetsialistid või ülikooliõppejõud või hoopis ettevõtted, kes pakuvad tööohutusega seotud teenust. Kindlasti võiks korraldada rohkem temaatilisi infohommikuid või ümarlaudu üle Eesti.

Soovitan töökeskkonna konsultandi teenust kõigile! See on suurepärane võimalus saada töökeskkonnaalast professionaalset nõustamist. 

Konsultant
Rein Reisberg
Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant

Osaühingut Scanfil olen konsulteerinud kahel korral umbes pooleaastase vahega. Mõlemal korral on kohtumise algataja olnud ettevõte. See on suur, üle 500 töötajaga ettevõte, kus ühepäevase kohalviibimisega ei ole võimalik kogu töötervishoiu ja tööohutusega seonduvat tegevust hõlmata. Seetõttu on palju abi olnud sellest, et mõlemal korral on ettevõtte töökeskkonnaspetsialist kutses kirjeldanud, mis teemasid kohtumisel arutada soovitakse. Ettevõttes on aastaid tegeldud töökeskkonna parandamisega ja seetõttu ei ole neil teemasid, millega peaks nullist alustama. Nende soov on olnud koos vaadata seni tehtut, arutada ettevõttes tekkinud ideid, kuidas töökeskkonda veel tervist säästvamaks muuta, ja saada arvamus konsultandilt, kes näeb nende töökeskkonda kõrvaltvaataja pilguga.

Esimese kohtumise ajend oli ettevõtte riskianalüüsi uuendamine. Konkreetsemalt rääkisime koormusest silmadele väikeste detailide täpsust nõudval paigaldamisel ja ohust liikumisteedel. Arutasime, kuidas vältida nutiajastu negatiivset ilmingut – puhkepausidele minejad või sealt tulijad on süvenenud nutitelefonidesse ega pruugi märgata tootmistsehhides liikuvaid tõstukeid. Arutasime ka võimalusi ühe trepi harvemaks kasutamiseks, kuna selle astmete sügavus on tavalisest väiksem ja seal liikumine midagi käes kandes võib olla ohtlik.

Lisaks jäid silma mõned masinate ohutusega seotud probleemid. Paljudes ettevõtetes on ajapikku masinate konstruktsiooni muudetud, et nendega oleks mugavam töötada, või on nende ohutusseadised mittekasutatavad või raskesti ligipääsetavad asukoha tõttu. Ettevõtetes ollakse sellega harjunud, sest masin on juba pikka aega selline olnud, ja põhjalikumat riskianalüüsi või kontrolli sisekontrolli käigus neile ei tehta.

Teise kohtumise kutses kirjeldati üht konkreetset töötamiskohta ja sooviti nõu, mida teha, et töökoht vastaks nõuetele. See konsulteerimine on jäänud meelde nii tavalisest põhjalikuma eeltööga kui ka aktiivse suhtlemisega pärast kohtumist. Tegemist oli spetsiifilist tolmu tekitava tööga ja seetõttu tuli eelnevalt uurida nii tolmu mõju inimesele kui ka võimalusi tolmuga kokkupuute vähendamiseks.

Pärast kohtumist täpsustasime kasutatavate isikukaitsevahendite sobivust ning ettevõte suhtles aktiivselt isikukaitsevahendite müüjaga, et saada teavet isikukaitsevahendite kaitseomaduste ja kasutustingimuste kohta. Ehkki tegemist oli tuntud isikukaitsevahendite valmistaja ja edasimüüjaga, tuli täpsustada nii pakendietiketil kui ka kasutusjuhendis kirjutatut. Ei tundunud reaalne, et osakese filtrit ei tohi hoida väiksema kui 90% suhtelise õhuniiskuse juures. Kuid just selliseks oli tõlkes tekst muutunud. Paraku teevad vigased kasutusjuhendid isikukaitsevahendeid kasutavate ettevõtete elu keeruliseks.

Kohtumised Scanfilis tegid meeldivaks inimesed, kellega kohtusin: töökeskkonnaspetsialist ja töötajad. Nad olid hästi kursis ettevõttes tehtavaga ja pakkusid välja ideid töökeskkonna parandamiseks. Aval suhtlemine aitas paremini mõista nende töökeskkonna ohte ja seetõttu oli võimalik pakkuda ka rohkem lahendusi.

Foto: Shutterstock

Tagasi
Konsultant-konsulteeritav: Katrin Tamm, Scanfil OÜ
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks