Avaleht / Uudised

Tööõnnetus: kraana ja tõstekorv

07.06.2019


Õnnetuskoht:

Tsemenditehas, Küpros.

Kannatanu (töökoht või amet):

Tsemenditehases kraana külge riputatud korvis ehitustöid tegev tööline

Õnnetusjuhtumi kirjeldus

Töötaja oli umbes 5,4 meetri kõrgusel kraana külge riputatud korvis ja valmistus tsemenditehase uue klinkrimahuti ehitustöödeks, kui kandetross katkes. Selle tulemusel kukkus korv koos selles oleva töötajaga alla. Töötaja sai raskeid vigastusi.

Toimuvate ehitustööde laadi tõttu ei olnud tsemenditehases ühtegi teist sellisel kõrgusel töötamiseks sobivat tõsteseadet.

Uurimisel selgus, et kraanal paiknev kahe ploki kokkupuudet vältiv ohutusseadis, mis väldib kettidega korvi külge ühendatud konksu hoidva ploki ja kraananoole otsas oleva plokiratta juhuslikku kokkupuudet, ei töötanud enne õnnetust nõuetekohaselt.

Kraanajuht tõstis konksu üles, mistõttu kraananoole otsas olev plokiratas põrkas vastu korvi külge kinnitatud konksu hoidvat plokki, nii et tõstetross katkes ja korv koos töötajaga kukkus alla.

Õnnetusjuhtumi põhjused

Otsesed põhjused

  • Töölise kukkumine kraana külge riputatud korvis tööde tegemise ajal umbes 5,4 meetri kõrguselt.

Muud põhjused

  • Kraananoole otsas olev plokiratas puutus kokku korvi külge kinnitatud konksu hoidva plokiga.
  • Enne korvi tõstmist ei kontrollinud tööandja kahe ploki kokkupuudet vältiva ohutusseadise nõuetekohast töötamist.
  • Võimalik, et kraanajuht kasutas ohutusseadise blokeerimislülitit valesti.

Ennetusmeetmed 

  • Kraana kahe ploki kokkupuudet vältivat ohutusseadist tuleb regulaarselt hooldada.
  • Töötajaid tuleb õpetada kontrollima kahe ploki kokkupuudet vältiva ohutusseadise nõuetekohast töötamist. Seda tuleb teha enne iga tõstetööd.
  • Töötajaid tuleb õpetada, kuidas vältida eespool nimetatud ohutusseadise blokeerimislüliti vale kasutamist.
  • Tagada kraana külge riputatud korvis olevate ja kraanaga töötavate tööliste piisav järelevalve ja juhendamine.

Saadud kogemused

Kraana külge riputatud korvis tööde tegemise ohutusjuhiste eiramine põhjustab raskeid tööõnnetusi. Kraana ohutusseadise õige hooldus ja kontrollimine on kriitilise tähtsusega. Kõiki töötajaid tuleb kraanaga tehtavateks töödeks sobival viisil koolitada ja juhendada.

Tagasi
Tööõnnetus: kraana ja tõstekorv
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks