Avaleht / Uudised

Kas ja kui põhjalikult peaks töötaja riskianalüüsiga tutvuma?

03.06.2019


Lugeja küsib: Tööandja tahab, et tutvuksin töökeskkonna riskianalüüsiga, mis on päris pikk ja sisaldab palju mulle võõraid mõisteid. Kas ma ikka pean riskianalüüsi läbi lugema? 

Vastab Kristi Uusmaa, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: Tööandjal on Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) § 13 lg 1 p 6 järgi muu hulgas kohustus töötajaid  töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest ning tervisekahjustuste vältimiseks rakendatavatest abinõudest teavitada. Vastavalt TTOS § 13-3 lg 1 p 2 juhendab tööandja töötajat enne tööle asumist. Muu hulgas tehakse juhendamise käigus teatavaks töökeskkonna riskide hindamise tulemused, töötaja töökeskkonna ohutegurid, terviseriskid ja tervisekahjustuste vältimiseks rakendatavad abinõud.

Töökeskkonna riskianalüüsi käigus on tööandja välja selgitanud ja hinnanud töökeskkonna ohutegureid, mis võivad töötajate tervist kahjustada. Töötajal on vaja kirjeldatud informatsiooniga tutvuda, et olla teadlik ohtudest ja terviseriski suurusest keskkonnas, kuhu ta tööle asub. Riskianalüüsis on ka kirjeldatud, kuidas tööandja püüab ohutegurite mõju vähendada ja mida töötaja omalt poolt teha saab. Riskianalüüsiga tutvumine aitab töötajal mõista, miks ja milliseid isikukaitsevahendeid ta tervisekahjustuste ennetamiseks kasutama peab. Näiteks peavad riskianalüüsis olema hinnatud riskid töötaja tervisele ja ohutusele, kui töökeskkonnas esineb palju tolmu. Töötaja saab sellisel juhul teada, mil moel, missuguse tolmu liigiga ja kui pika aja vältel ta kokku puutub ning kuidas see tema tervist võib mõjutada. Need teadmised aitavad mõista ka isikukaitsevahendite kasutamise vajalikkust. 

Tööandja võib töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest teavitamise viisi valida. Samas peab tööandja arvestama, et riskianalüüsist teavitamine ei tähenda vaid seda, et töötaja iseseisvalt analüüsi läbi loeb. Kui töötaja ei ole varem riskianalüüse näinud ja lugenud, talle ei ole tuttav kasutatud metoodika ja ta ei tea töötervishoiu ja tööohutusalaseid mõisteid, tuleb tööandjal talle analüüsi sisu ka selgitada. Vastasel juhul jääb tööandjal kohustuse täitmine ja töötajal riskianalüüsiga tutvumine vaid formaalseks tegevuseks ning kasu mõlemale poolele on minimaalne.

Foto: Pixabay

Tagasi
Kas ja kui põhjalikult peaks töötaja riskianalüüsiga tutvuma?
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks