Avaleht / Uudised

Mis seaduse kaudu võib juhtida tööandja tähelepanu sellele, kuidas saab välistada kemikaalide levikut töökohal

Töötan sellises ettevõttes, kus valmistatakse mööblit ja mõni tööoperatsioon näeb ette kemikaalide kasutamist. Kemikaalide kasutamise kohad on varustatud kohtäratõmbega, kuid töökoht ei asu eraldatud ruumis. Kuigi kohtäratõmme töötab, ei välista see kemikaalide levikut ka teistele töökohtadele. Selline kontakt kemikaalidega võib halvasti mõjuda teistele läheduses töötavate töötajate tervisele, kes on kemikaalide mõjuväljas. Nendele ei ole väljastatud ka isikukaitsevahendeid. Kas on võimalik mingi seaduse või määruse kaudu juhtida tööandja tähelepanu sellele, kuidas oleks võimalik välistada kemikaalide levik teistele töökohtadele.

Vastab töötervishoiu tööinspektor Kaja Niinlaup:

Õigusakt, mis kohustab tagama töötajatele ohutus ja tervislikud töötingimused on töötervishoiu ja tööohutuse seadus, mille §4 lg 3 näeb ette, et kui tööprotsessiga kaasneb ohtliku suitsu, tolmu, gaasi, auru või vedeliku eraldumine koguses, mis võib töötaja tervist kahjustada, tuleb vältida heitme levikut töökeskkonda, tagada selle eemaldamine tekkekohast ja muutmine kahjutuks. Sama seaduse § 12 lg 1 kohaselt tööandja tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras.

Ka teil on võimalus teha tööandjale ettepanekuid, kuidas tööd korraldada nii, et see võimalikult vähe häiriks normaalset töötegemist. Tulenevalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 12 lg 5 on tööandja ja töötajad kohustatud ohutu töökeskkonna nimel tegema koostööd. Selleks konsulteerib tööandja eelnevalt töötajate, töökeskkonnavoliniku või töötajate usaldusisikuga kõigis töökeskkonnaga seotud küsimustes, mis puudutavad töökeskkonna parandamise abinõude kavandamist, esmaabi andmise, päästetööde tegemise ja töötajate evakueerimise eest vastutavate töötajate määramist, töötervishoiu ja tööohutuse alase väljaõppe kavandamist ja korraldamist ning uue tehnoloogia ja töövahendite valikut ja rakendamist. Tööandja arvestab võimaluse korral tehtud ettepanekuid ning kaasab töötajad kavandatu elluviimisesse.

Foto: sxc/Diego Andrade

Tagasi
Mis seaduse kaudu võib juhtida tööandja tähelepanu sellele, kuidas saab välistada kemikaalide levikut töökohal
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks