Avaleht / Uudised

Tuleohtlike ainetega töötamisel tuleb hinnata riski ning võtta kasutusele kõik ohutusmeetmed

Jätkame ka 2018. aastal erinevate lugude avaldamist rubriigis "Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda". Oleme vaatluse alla võtnud ühe reaalses elus juhtunud tööõnnetuse, mida analüüsib Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant. Juhime tähelepanu sellele, mida oleks saanud ning saab tööohutuse seisukohast ette võtta, et sarnaseid juhtumeid edaspidi vältida. Kasulikke näpunäited jagub nii tööandjatele kui ka töötajatele. Tööelu portaal soovib kõigile turvalist töökeskkonda.

Mis juhtus?

Lammutustöökoja riiulitel ladustati kaheksa mahutit, milles igaühes oli 1300 liitrit tuleohtlikku vedelikku. Üks riiulil olnud mahutitest kukkus alla, läks katki, ning selles olnud bensiin voolas põrandale. Töötajad otsustasid mahuti elektrilise tõstuki abil üles tõsta, et leket oleks lihtsam peatada. See põhjustas suure plahvatuse ja tulekahju. Üks töötaja sai surma ja kaks töötajat said tõsiseid põletushaavu.

Miks juhtus?

Otsese õnnetuse juhtumise põhjusena võib välja tuua selle, et ruumis, mis oli täis bensiiniaure, kasutati elektrilist tõstukit. Kaudseid põhjuseid, mis lõid eelduse õnnetuse juhtumiseks oli mitmeid:

  • Tuleohtlikku vedelikku sisaldavad mahutid olid paigutatud terasest riiulile, mille olid paigaldanud töötajad, kellel puudus selleks ülesandeks vajalik väljaõpe;
  • Riiuli kokkupanemisel ei olnud lähtutud riiuli valmistaja antud kasutusjuhendist;
  • Mahutid ei olnud mõeldud sellist laadi vedeliku hoiustamiseks;
  • Nii tööandjal kui töötajatel puudusid teadmised kuidas tuleohtlikke vedelikke ladustada ja käidelda;
  • Tööandja ei olnud saanud töökeskkonnalast koolitust, mis on kõikidele tööandjatele kohustuslik
  • Ettevõte ei olnud hinnanud kemikaalide ladustamise ja käitlemisega kaasnevaid riske.
  • Ka töötajatele ei olnud läbi viidud ohtlike kemikaalide käitlemise koolitust ning neid ei olnud riskidest teavitatud.
  • Töötajatel puudusid isikukaitsevahendid ning töötajaid ei olnud juhendatud hädaolukorras näiteks tuleohtlike ainete lekkimise korral, käitumiseks.

Mida teha, et edaspidi selliseid õnnetusi vältida?

  • Spetsialistide poolt tuleb läbi viia koolitused selle kohta, millised on tööks sobivad vahendid, seadmed, samuti isikukaitsevahendid, ning millised on nõuded tuleohtlike kemikaalide hoiustamiseks ja käsitlemiseks.
  • Läbi viia põhjalik riskianalüüs ning võtta kasutusele meetmed riskide vältimiseks sh leke tekkimise võimaluse vältimiseks ja evakuatsiooni korraldamiseks hädaolukorras.

Foto: Pixabay

Tagasi
Tuleohtlike ainetega töötamisel tuleb hinnata riski ning võtta kasutusele kõik ohutusmeetmed
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks