Menüü

Avaleht / Tööturule sisenejale / Uus töötaja / Töösuhted / Palgateatis

Palgateatis

Viimati uuendatud: 01.03.2016


TLSi § 28 lg 2 p 12 alusel on tööandja kohustatud andma töötaja nõudmisel talle teavet töötajale arvutatud ja makstud igakuise töötasu, lisatasude, preemiate, keskmise tasu arvutamise jms kohta ning muid töötajat või töösuhet iseloomustavaid teatisi. Pooled lepivad kokku, millises vormis teatis esitatakse: kas paberkandjal või e-kirjas.

Kui tööandja suulisest nõudmisest hoolimata teatist ei esita, oleks töötajast ettenägelik korrata nõudmist e-kirjas, mida saaks hiljem võimaliku vaidluse korral kasutada kirjaliku tõendusmaterjalina.

Töölepingu lõppemisel võib töötaja nõuda vormi „Tööandja tõend kindlustatule”, mis on vajalik, kui ta läheb töötukassasse end töötuks registreerima ja töötuskindlustushüvitist või töötutoetust taotlema.

Külastusi 15283, sellel kuul 15283

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks