Menüü

Avaleht / Töötajale / Töökeskkond / Töötervise edendamine / Tubakaennetus töökohal

Tubakavastased tegevused töökohal

Viimati uuendatud: 10.12.2015


Tinglikult võiks organisatsioonid jagada kahte rühma: tubakavaba keskkonna loomisega juba alustanud organisatsioonid ja need organisatsioonid, kes alles alustavad.

Alustavad organisatsioonid võiksid oma tegevusi kavandada järgmiste etappidena:

 1. Tööandja otsus alustada tubakavaba töökoha loomisega ja töötajate teavitamine otsusest. Organisatsiooni otsus olla tubakavaba töökoht on mainekujunduslik otsus ning eeskujuks teistele organisatsioonidele.
 2. Töörühma loomine (või mõne olemasoleva tervisealase töörühma kasutamine) ja selle eesmärkide ning töökorra kokkuleppimine.
 3. Olukorra hindamine ja analüüs.
 4. Eesmärkide seadmine lühemaks ja pikemaks ajaperioodiks, eelarve kujundamine.
 5. Vahehindamiste, sekkumiste ning töörühma tegevuse täpsem kavandamine.
 6. Kommunikatsiooniplaani koostamine, töötajate teavitamine kavandatavate sekkumismeetmete, samuti hindamistulemuste osas.
 7. Organisatsiooni hoonete ja territooriumi järk-järgult tubakavabaks muutmine, suitsetamise alade vähendamine.
 8. Tubaka tarvitamisele alternatiivide pakkumine puhkepausideks: puhkeruumide või alade arvu suurendamine, spordivahendite vm lõõgastavate vahendite soetamine (nt trenažöörid, lauamängud jms), täiendavate puhkevõimaluste loomine territooriumil (nt võimlemisvõimalused).
 9. Tubaka tarvitamist tauniva keskkonna kujundamine:
 • selgete sõnumite edastamine erineval moel nii ruumi(de)s kui ka (teabe)materjalides (nt plakatid töökeskkonnas);
 • korrektne märgistus töökeskkonnas (suitsetamist keelavad sildid, suitsetamise ala tähistavad sildid);
 • suitsetamisest loobunute edulugude esitamine sisekommunikatsiooni vahendusel;
 • suitsetama õhutavate materjalide ja toodete vältimine (nt tubakatootjate logodega esemed, sigaretikujulised maiustused jms).

     10. Töötajate toetamine tubakast loobumisel: koolitused, nõustamine, tugirühmade tegevus.

Kui eelpool loetletud tegevused (eesmärgid) on juba alustatud (täidetud), on võimalik liikuda järgmiste tegevuste juurde.

 1. Töötajatele pakutakse jätkuvalt tuge tubakast loobumisel.
 2. Töökohal asuvates müügipunktides ja kauplustes ei müüda tubakatooteid.
 3. Tööandja esindus- ja muud ruumid on tubakavabad.
 4. Võimalikud suitsetamise alad on paigutatud vähekäidavatesse kohtadesse, et tubakasuits ei ohustaks töötajaid.
 5. Suitsetamine keelustatakse täielikult kõikides tööruumides ja organisatsiooni territooriumil (töö ajal ei suitsetata).
 6. Tubakavaba organisatsiooni staatus märgitakse ära töökuulutustes (jm).

Külastusi 4672, sellel kuul 4672

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks