Menüü

Avaleht / Töötajale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Ohutusjuhend

Ohutusjuhendi koostamine

Viimati uuendatud: 22.06.2017


Ohutusjuhendi koostab tööandja (sageli kas töökeskkonnaspetsialist või juhendis käsitletava töölõigu juht), arvestades töövahendi kasutusjuhendit. Ohutusjuhendis peaksid kajastuma:

  • võimalikud ohuolukorrad ja juhised nende korral tegutsemiseks;
  • olulised abinõud enda ja teiste ohutuse tagamiseks (sh isikukaitsevahendite kasutamine);
  • ümbritseva töökeskkonnaga seotud ohud (näiteks läheduses teostatavad tõstetööd).

Ohutusjuhendi koostamisel võetakse arvesse ettevõtte riskianalüüsi, töötajate kogemusi ning toimunud ohuolukordi, tööõnnetusi ja kutsehaigestumisi. Oluline pidada silmas juhendi lugejat – juhendis olev info peab olema lugejale kergesti mõistetav. Selleks soovitatakse kasutada:

  • liigendatud teksti (eraldi lõigud, alapealkirjad);
  • värve ja fotosid (näiteks lisada digikaameraga tehtud pilt seadme hädaseiskamisnupust);
  • lihtsat keelt (üldmõistetavad sõnad, lühidad laused) ning praktilisi soovitusi (juhendis kirjeldatut peab olema võimalik ka tegelikkuses rakendada).

Enne juhendi kinnitamist tuleks anda see lugeda töötajale, kes kirjeldatava tööga igapäevaselt kokku puutub – tema saab kontrollida nii nõuete asjakohasust kui ka juhendi selgust ja seda vajadusel täiendada.

Ohutusjuhend peaks olema võimalikult lühike, muutes õigusaktide ja ettevõtte ohutusnõuded töötajale lihtsalt mõistetavaks. sisaldades ainult olulist teksti (mitte näiteks väljavõtteid seadustest, mis konkreetse tööolukorraga ei seostu). Juhend ei peaks kajastama liiga palju üldinformatsiooni – näiteks tööga seonduvate õigusaktide nimekiri võib olla osaks sissejuhatavaks ohutusjuhendist kuid mitte igast ettevõtte tööohutusjuhendist. Kui juhendi aluseks võetakse sarnase seadme või töö ohutusjuhend teisest ettevõttest, tuleb seda kindlasti kohandada vastavalt oma ettevõttele, eemaldades kogu mittevajaliku info ning veendudes, et just teie ettevõtte eripärad oleksid juhendis kajastatud.

Kuna ohutusjuhend on dokument, mis aja jooksul muutub (näiteks tuleks juhend üle vaadata tööõnnetuste toimumisel või uute ohutusalaste tähelepanekute ilmnemisel töö käigus), siis tuleks juhend tähistada kas versiooni tähise või kuupäevaga – nii on võimalik kindel olla, et töötaja on tutvunud juhendi ajakohase versiooniga. Ohutusjuhendi täiendamisel tuleb töötajale läbi viia täiendjuhendamine.

Ohutusjuhendi säilitamise korra otsustab tööandja. töötajale tuleb tagada võimalus juhendiga igal ajal tutvuda. Ettevõtetes hoitakse ohutusjuhendeid kas töökohtadel, puhkeruumis, vahetuse vanema käes või sekretäri juures – oluline on tagada, et juhendi viimane versioon oleks alati töötajatele tutvumiseks kättesaadav. Sageli vastutab töökeskkonnaspetsialist selle eest, et ohutusjuhendi muutumisel vahetataks välja juhendi koopiad töökohtadel.

Külastusi 11044, sellel kuul 11044

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks