Avaleht / Töötajale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Ohumärguanded

Ohumärguanded

Viimati uuendatud: 08.07.2019


Ohumärguanne on vastavalt olukorrale kasutatav märgistus, märk või värvus, valgusmärguanne või helisignaal ning suuline või käemärguanne, mis osutab teatud esemele, tegevusele või olukorrale ning annab informatsiooni soovitud või keelatud tegevuse kohta (nt kanna kiivrit või jalakäijate liikumise keeld).

Ohutusmärguannete kasutamine on nõutud tegevusaladel ja töökohtades, kus on oluline terviserisk ning asjakohase ohutusmärguande kasutamine aitab seda vähendada. Näiteks pole harvad juhtumid, kus tõsteseadmete manööverdamisel või lastide teisaldamisel on vajalik seadme juhile edastada käemärguannetega juhiseid. Samuti võib mõnes töökohas olla jalavigastuse oht vaatamata sellele, et terviseriski vähendamiseks on tarvitusele võetud meetmeid. Sel juhul on vajalik töötajale ohutusmärgiga viidata kohustust kasutada asjakohast kaitsejalanõud. Samas peab arvestama, et ohumärguanded ei asenda terviseriskide vähendamiseks või vältimiseks mõeldud ohutusmeetmeid.

Igati asjakohane on, et tööandjad selgitavad töötajatele ka olukordi, milles ohutusmärguandeid on vaja kasutada. Võimalik, et siis märkab töötaja paremini tööolukordi, milles oleks vaja kasutada märguandeid ning annab neist tööandjalegi teada.

Tööandjal on kohustus teavitada töötajad kasutatavatest ohumärguannetest ning selgitada märkide tähendusi, sest kui töötaja ei saa aru märguande tähendusest ei ole tal võimalik järgida märgil toodud käitumisjuhist.

Ohumärgistustega on võimalik tutvuda Sotsiaalministeeriumi määruses nr 75 "Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas".

 

Külastusi 14362, sellel kuul 14362

Seadusandlus

Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas (Sotsiaalministri määrus)

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks