Avaleht / Töötajale / Töökeskkond / Tööõnnetus, kutsehaigus ja haigestumine / Töövõimetus

Töövõimetushüvitis

Viimati uuendatud: 25.10.2012


Ajutise töövõimetuse hüvitised

Hüvitis makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul, alates nõuetekohaselt vormistatud dokumentide laekumisest haigekassasse. Oma ajutise töövõimetuslehe menetlemise käigu kohta saab teavet helistades haigekassa lühinumbril 16 363 (välisriigist helistades + 372 669 6630).

Päringu tulemusena kuvatakse kõik kolme viimase aasta jooksul väljastatud töövõimetuslehed. Varasemate töövõimetushüvitiste andmete saamiseks tuleb võtta ühendust  haigekassa piirkondliku osakonnaga.

Ajutise töövõimetuse hüvitis on rahaline kompensatsioon, mida haigekassa maksab kindlustatud isikule töövõimetuslehe alusel. 

Ajutise töövõimetuse hüvitised on:

  • haigushüvitis, mida makstakse haiguse või vigastuse korral;
  • hooldushüvitis, mida makstakse põetamise eest;
  • sünnitushüvitis, mida makstakse rasedus- ja sünnituspuhkuse eest;
  • lapsendamishüvitis, mida makstakse lapsendamispuhkusel oldud aja eest.
Haigushüvitiste maksmise kord
  • Haigushüvitisi hakatakse kindlustatule maksma alates haigestumise või vigastuse 4. päevast.
  • Haigestumise või vigastuse 4. päevast kuni 8. päevani maksab haigushüvitist tööandja 70% töötaja  keskmisest töötasust.
  • Alates haigestumise või vigastuse 9. päevast maksab haigushüvitist haigekassa (70% päevatulust, eelneval kalendriaastal makstud sotsiaalmaksust).
  • Tööandja ei  pea hüvitist maksma siis, kui töövabastuse põhjusteks on: kutsehaigus, tööõnnetus, tööõnnetus liikluses, tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine, vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsmisel ja kuriteo tõkestamisel, kergemale tööle viimine ning haigestumine või vigastus raseduse ajal. Sellistel puhkudel maksab haigushüvitist alates 2. päevast haigekassa.

Külastusi 9144, sellel kuul 9144

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks