Menüü

Avaleht / Töötajale / Töökeskkond / Tööõnnetus, kutsehaigus ja haigestumine / Töövõimetus

Töövõimetushüvitis

Viimati uuendatud: 18.06.2020


Ajutise töövõimetuse hüvitised on:

  • haigushüvitis, mida makstakse haiguse või vigastuse korral;
  • hooldushüvitis, mida makstakse põetamise eest;
  • sünnitushüvitis, mida makstakse rasedus- ja sünnituspuhkuse eest;
  • lapsendamishüvitis, mida makstakse lapsendamispuhkusel oldud aja eest.

Ajutise töövõimetuse hüvitis on rahaline kompensatsioon, mida haigekassa maksab kindlustatud isikule töövõimetuslehe (haigusleht, hooldusleht, sünnitusleht, lapsendamisleht) alusel. 

Haigekassa maksab ajutise töövõimetuse hüvitise välja 30 kalendripäeva jooksul alates päevast, kui kindlustatud isiku tööandja on teinud nõuetekohased kanded elektroonilisele töövõimetuslehele või kui paberil töövõimetuslehe puhul on nõuetekohaselt vormistatud dokumendid laekunud haigekassasse.

Oma ajutise töövõimetuslehe menetlemise käigu kohta saab teavet portaalis eesti.ee. Päringu tulemusena kuvatakse kõik kolme viimase aasta jooksul väljastatud töövõimetuslehed. Küsimuste korral tuleb pöörduda Haigekassasse e-posti aadressil info@haigekassa.ee või infotelefonil 669 6630.

Haigushüvitis

  • Kolme esimese haiguspäeva eest kindlustatule hüvitist ei maksta.
  • Haigestumise 4.–8. päevani maksab haigushüvitist tööandja. Hüvitis on 70% töötaja viimase kuue kuu keskmisest töötasust.
  • Alates haigestumise 9. päevast maksab haigushüvitist haigekassa. Hüvitis on 70% töötaja eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud kalendripäeva keskmisest tulust.
  • Raseduse ajal haigestumise või vigastumise puhul maksab haigushüvitist haigekassa alates 2. päevast. Hüvitis on 70% töötaja eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud kalendripäeva keskmisest tulust.

Tööandja ei  pea hüvitist maksma siis, kui töövabastuse põhjusteks on: kutsehaigus, tööõnnetus, tööõnnetus liikluses, tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine, vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsmisel ja kuriteo tõkestamisel, kergemale tööle viimine ning haigestumine või vigastus raseduse ajal. Sellistel puhkudel maksab haigushüvitist alates 2. päevast haigekassa. 

Hooldushüvitis

Alla 12-aastase lapse või alla 19-aastase puudega inimese põetamisel makstakse kindlustatule hooldushüvitist. Hüvitis on 80% hooldaja eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud kalendripäeva keskmisest tulust. Hooldushüvitisi maksab vaid haigekassa.


Töövõimehüvitis on reguleeritud Ravikindlustusseadusega.
Lisainformatsiooni leiab Haigekassa kodulehelt

Külastusi 12311, sellel kuul 12311

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks