Menüü

Avaleht / Töötajale / Töökeskkond / Töökeskkonna ohutegurid / Psühhosotsiaalsed ohutegurid

Töövägivald

Viimati uuendatud: 19.02.2018


Väline töövägivald on organisatsiooniväliste inimeste tekitatud solvangud, ähvardused, füüsiline või psühholoogiline kallaletung töötaja vastu.

Vägivald seab ohtu töötaja tervise, ohutuse ja heaolu ning võib olla näiteks rassilise või seksuaalse suunitlusega.

Agressiivset või vägivaldset käitumist iseloomustab:

  • ebaviisakas käitumine – austuse puudumine teiste vastu;
  • füüsiline või verbaalne vägivald – soov haiget teha;
  • kallaletung – soov teisele inimesele viga teha.

Riskirühmadesse kuuluvad enam teenindussektori, eriti aga tervishoiu, transpordi-, jaemüügi, toitlustus-, finants- ja haridussektori töötajad. Otsekontakt klientidega suurendab vägivallariski.

Konkreetsed vägivallaaktid võivad olla ennustamatud, kuid olukordi, kus vägivald võib tõenäoliselt aset leida, on võimalik ette näha.

Töötajate jaoks saab kindlaks teha kõige üldisemad ohuolukorrad:

  • tegelemine kaupade, sularaha ja väärisesemetega;
  • töötamine üksinda;
  • inspekteerimis-, kontrolli- ja üldised võimufunktsioonid;
  • kontaktid teatud tüüpi klientidega – inimestega, kes paluvad laenu, on olnud varem vägivaldsed või on haiguse tõttu vägivaldsusele kalduvad, on alkoholi või narkootikumide mõju all;
  • halvasti juhitavates organisatsioonides võib suureneda klientides lähtuva vägivalla oht: näiteks põhjustavad tootevead arvamuse, kaup ei vasta sellele, mida välja reklaamiti, või on ettevõttes halb sisustus ja vähe teenindavat personali.

Vägivaldsuse tagajärjed ulatuvad motivatsiooni puudumisest ja vähenenud eneseusust oma tööülesannete täitmisel kuni stressi ning füüsilise või psühholoogilise tervisekahjustuseni. Vägivald võib põhjustada hirmu, foobiaid ja unehäireid. Üldiselt sõltub iga inimese haavatavus kontekstist, milles vägivald aset leiab, ja ohvri isikuomadustest.

Vägivald mõjutab ka töökollektiivi, sest inimesed, kes töötavad hirmu ja vimma keskkonnas, ei suuda anda endast parimat. Negatiivsed mõjud organisatsioonile peegelduvad suurenenud absentismis, vähenenud motivatsioonis, vähenenud tootlikkuses, töösuhete halvenemises ja raskustes uute töötajate leidmisel.

Vägivalda saab ära hoida kahel tasandil:

  • esimesel tasandil on eesmärgiks vägivallaaktide ärahoidmine või vähendamine;
  • teisel tasandil toetatakse vägivallaohvrit, et vähendada vägivalla kahjulikku mõju.

Külastusi 7954, sellel kuul 7954

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks