Avaleht / Töötajale / Töökeskkond / Töökeskkonna ohutegurid / Psühhosotsiaalsed ohutegurid

Töötajale psühhosotsiaalsetest ohuteguritest

Viimati uuendatud: 04.01.2019


Kuigi töökeskkonna psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamine on tööandja kohustus, on ka töötajal tervisliku töökeskkonna loomisel oluline roll. Kuna psühhosotsiaalsed ohutegurid mõjutavad erinevaid töötajaid erinevalt, siis on tööandjal ilma töötajapoolse koostööta väga keeruline hinnata, missugustele riskidele esmajärjekorras tähelepanu tuleks pöörata.

Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on töötaja kohustuseks teavitada tööandjat või töötajate esindajat tööülesande täitmist takistavast tervisehäirest ning rakendatud kaitsemeetmete puudustest – see on eriti oluline just psühhosotsiaalsete ohutegurite valdkonnas, kus ohtu on raske silmaga näha ja võimatu piirnormi alusel mõõta.

Töötajana on teil omalt poolt võimalik teha järgnevat:

  • andke tööandjale teada, kui tunnete et vajate tööülesande täitmiseks täiendavat informatsiooni või väljaõpet;
  • kui te ei ole kindel, missugused ülesanded teie tööülesannete hulka kuuluvad või mille eest te vastutust kannate, siis täpsustage seda oma otsese juhiga;
  • juhtige igapäevaselt tööandja või töötajate esindaja tähelepanu riskidele töökeskkonnas või töökorralduses ja osalege aktiivselt riskianalüüsi protsessis (näiteks täites küsitlusi või osaledes aruteludel);
  • kui tunnete, et teid töökohal kiusatakse või ahistatakse, siis rääkige sellest kindlasti kellegagi, keda usaldate – oma otsese juhi, kolleegi või personalitöötajaga, ning säilitage tõendeid (e-kirjad, tunnistajate ütlused) võimaliku hilisema uurimise tarbeks;
  • hoolige endast, jälgige oma enesetunnet ning kontrollige regulaarselt oma tervist;
  • kui tunnete, et te ei tule mingil põhjusel oma tööga ajutiselt toime (muuhulgas ka eraelus toimunud läbielamiste tõttu) ja vajate ajutiselt väiksemat töökoormust või tööülesannete muutmist, siis rääkige sellest oma tööandjaga;
  • pakkuge kolleegidele tuge nende tööalastes probleemides ning võtke abi vastu, kui ise seda vajate.

Külastusi 4860, sellel kuul 4860

Lisalugemist

Psühhosotsiaalsed ohutegurid tööl (Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee juhendmaterjal)

Kolmanda osapoole vägivald (ROTAL voldik)

Käsiraamat naistevastase vägivallaga tegelemiseks (ILO ja UN Women, inglise keeles)

Töökeskkonna vaimse tervise analüüs (Sotsiaalministeeriumi analüüs)

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks