Menüü

Avaleht / Töötajale / Töökeskkond / Töökeskkonna ohutegurid / Psühhosotsiaalsed ohutegurid

Tööalane kiusamine

Viimati uuendatud: 08.02.2016


Tööalase kiusamise all mõistetakse seda, kui töötajat koheldakse korduvalt ebameeldival või alandaval viisil, nii et tal on end raske selle vastu kaitsta.

Näiteks võib kiusamiseks olla teisele poolele alaväärsus- või hirmutunde tekitamine, kasutades selleks tööalaseid suhteid või olukordi. Sageli tähendab kiusamine võimu väär- või kuritarvitamist, tagarääkimist, avalikku alavääristamist või oma tegevusega kiusataval töötegemise raskendamist, näiteks jättes talle edastamata olulist tööalast informatsiooni. Kiusamine võib tähendada töötaja sotsiaalset isoleerimist või ka tööalast ignoreerimist – talle ei anta tööd või on ülesanded üksteisele vastukäivad, eesmärgitud või töötaja ametikohale mittevastavad. Tööalase kiusamise lõppfaasiks võib olla olukord, kus töötajalt nõutakse „vabatahtlikku" allkirja tema lahkumisavaldusele.

Kiusamise ennetamine

Kiusamise ennetamiseks on oluline märgata kõiki selle ilminguid organisatsioonis ning nendega tegeleda.

Selleks tuleks:

  • määratleda selged juhised ja väärtused töösuhtes käitumiseks;
  • teavitada töötajaid, mis on kiusamine ja vägivald ning kuidas organisatsioonis selliste ilmingute puhul toimitakse;
  • väljendada kiusamise ja vägivalla suhtes selget nulltolerantsi;
  • võtta kõiki kiusamisega seotud teateid tõsiselt ning neid koheselt uurida;
  • käsitleda kiusamise ja ahistamise juhtumeid diskreetselt, kaitsmaks asjaosaliste väärikust ja privaatsust;
  • kuulata erapooletult ära kõik osapooled ning tagada neile võrdne kohtlemine;
  • rõhutada juhtide vastutust ning toetada neid konfliktide lahendamisel, pakkuda neile vastavat koolitust või vajadusel välist tuge;
  • konsulteerida sobivate meetmete leidmiseks töötajate ja nende esindajatega;
  • vajadusel otsida abi organisatsioonivälistelt nõustajatelt.

Külastusi 8652, sellel kuul 8652

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks