Menüü

Avaleht / Töötajale / Töökeskkond / Töökeskkonna ohutegurid / Füüsikalised ohutegurid

Redeli kasutamine

Viimati uuendatud: 12.07.2019


Põhilised ohutusnõuded redeli kasutamisel

Enne redeli kasutamist mõtle, kas see on ainuvõimalik töövahend kõrguses töötamiseks. Redeli tavapäraseks kasutusalaks on olla abivahendiks ühelt tasapinnalt teisele liikumisel. Redeleid võib ajutisel kõrgtööl kasutada töötamiskohana üksnes erandjuhul, kui ohutumate töövahendite kasutamine pole õigustatud – olgu siis põhjuseks vähene oht, lühike kasutusaeg või kohapealsed olud, mida tööandja ei saa muuta.

Enne redeli kasutamist tutvu redelil olevate piltidega (piktogrammidega) ja järgi nendel toodud nõudeid. Näiteks selle kohta, millist koormust redel kannatab.

Otsest keeldu isevalmistatud redeli kasutamiseks ei ole, kuid nende kasutamist tasuks vältida. Tavaliselt pole sellise redeli valmistajad võimelised läbi viima tugevusarvutust ja ei saa seetõttu olla kindlad, et redel sai piisavalt tugev. Samuti kipuvad isevalmistatud puitredelite kinnitused lahti tulema. Kui redelite liitekohtades on näha pragusid, ei tohi neid kasutada.

Redeli otsa materjal ja kuju tuleb valida olenevalt toetuspinnast. Näiteks talvisel ajal väljas töötamisel tuleb redeli jalgadel kasutada teravaid otsikuid.

redel1.JPG

Redeli paigadamine

Redel tuleb paigaldada nii, et see kindlalt püsiks. Redel peab seisma tugeval, sobiva suurusega liikumatul alusel nii, et redelipulgad püsiksid horisontaalasendis. Kui toetuspind on libe (märg, õline, jäine, liivane, prahine, rasvane vms), tuleb see enne redeli püstitamist puhastada.

Keelatud on asetada redeli otste alla juhuslikke esemeid (kive, lauatükke jm).

Redeli ümber peab olema piisavalt vaba ruumi, et töötajad saaksid ohutult ja ilma komistamata redelit mööda üles-alla ronida.

Kui on vaja paigutada redel inimeste või sõidukite liikumisteele, tuleb võtta redeli soovimatu nihkumise vältimiseks asjakohaseid meetmeid, näiteks taraga piiramine, tähistamine, märgid.

Kui redel seatakse üles ukseava või läbikäigu ette, tuleb rakendada täiendavaid ettevaatusabinõusid (näiteks ukse lukustamine, läbikäigu sulgemine).

Kokkupandava redeli libisemist tuleb takistada redeli üla‑ või alaosa kinnitamisega, libisemist takistavate vahendite või muude lahenduste kasutamisega. Lukustatavat mitmeosalist redelit ja pikendusredelit tuleb kasutada nii, et selle eri osad ei saaks üksteise suhtes liikuda. Liikuv redel tuleb enne sellele astumist liikumatusse asendisse fikseerida. Üksikredeleid ei tohi kokku siduda, liimida ega ühendada kruvide või naeltega, välja arvatud siis, kui see on kasutusjuhendis ette nähtud.

Redel on soovitatav paigaldada nii, et maapinna ja redeli vahele jääb 75° nurk. Selline nurk saavutatakse, kui nelja meetri kõrguselt toetatud redel on toetuspinnal asetatud ühe meetri jagu eemale. 75° nurga alla paigaldatud redelil on kõige mugavam töötada ja kõige lihtsam vältida tasakaalu kaotamist.

Redeli ülemist otsa ei või toetada vastu ebatasast või kergelt puruneda võivat pinda, samuti mitte vastu pinda, millel on väga väike ja vähese hõõrdeteguriga kokkupuutepind redeliga, näiteks vastu vihmaveerenni.

redel2.JPG

Redeli kasutamine

Kukkumisest hoidumiseks tuleb kasutada mittelibiseva tallaga jalanõusid. Jälgida tuleb, et töötaja jalanõud ja redelipulgad ei oleks õlised, värvised või märjad. Redeli astmetelt libisemist saab vältida spetsiaalsete libisemiskindlate ja eemaldatavate astmekatete kasutamisega.

Redelit tuleb kasutada nii, et töötaja saaks sellest kogu aeg kinni hoida ja sellele kindlalt toetuda ka siis, kui redelil olles midagi kantakse. Hea on, kui redelil töötades või liikudes saab töötaja toetuda vähemalt kolmes punktis, näiteks kahe jala ja ühe käega. Tasakaalu kaotamise vältimiseks tuleb keha kogu töötamise vältel redelipulkade vahel hoida ning mitte kallutada oma keharaskust ühele poole.

Redelil asudes tuleb hoiduda käsitööriistade kasutamisest ja raskuste teisaldamisest.

Juurdepääsuredel peab olema piisavalt pikk, et ulatuda vähemalt ühe meetri võrra üle juurdepääsutasandi, välja arvatud juhul, kui redel on statsionaarselt kinnitatud.

Redelil liikudes ole alati näoga redeli poole.

Külgsuunas ei tohi ennast sirutada kaugemale käsivarre pikkusest (vajaduse korral tuleb redel ümber tõsta).

Redelil seistes ei tohi töötada kauem kui 30 minutit korraga ega rohkem kui kolmandiku tööpäeva pikkusest.

Redelil töötades on keelatud seista kõrgemal kui ülalt kolmandal pulgal või astmel. Kui redeli valmistaja on ühe ülemistest redelipulkadest värvinud punaseks, ei tohi sellest kõrgemale liikuda. Üldjuhul ei tohi redelil töötada kõrgemal kui viis meetrit aluspinnast. Statsionaarsetel vertikaalsetel redelitel peab olema kukkumist takistav tugikaar, kui redeli kõrgus on üle kolme meetri.

redel3.JPG

Redelite tehniline seisukord ja hooldamine

Redeli elemendid ei tohi olla pragunenud või deformeerunud. Lahtitõmmatavate redelite lukustusmehhanismid peavad töötama tõrgeteta.

Enam kui ühe inimese korraga redelil olemine põhjustab redeli ebastabiilsust. Seetõttu ei ole õige minna redelile mitmekesi.

Ajutiseks kõrgtööks (tööks, mida tehakse vähemalt 2 m kõrgusel maapinnast) kasutatava redeli perioodilist kontrolli peab tööandja määratud pädev isik tegema vähemalt kord kuus.

Kontrollimise kohta koostatakse akt, kus registreeritakse kontrollimises osalenud isikud, kontrollimise aeg ja tulemus ning võimalikud parandusettepanekud. Kontrollimisel avastatud puudused tuleb kõrvaldada kohe või hiljemalt enne töövahendi järjekordset kasutuselevõttu. Redeli perioodiline kontrollimine on vajalik, kuna katkiste redelitega töötades võib töötaja vigastada saada. Paraku näevad tööinspektorid töökeskkondades pahatihti redeleid, mis on katki, näiteks puuduvad redelil libisemist takistavad otsikud. Kui libisemist takistavad otsikud on puudu, toetub redel kitsale alumiiniumribale, mis on ebastabiilne ning võib kergest libisema hakata.

redel4.JPG

Külastusi 6873, sellel kuul 6873

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks