Menüü

Avaleht / Töötajale / Töökeskkond / Töökeskkonna ohutegurid / Bioloogilised ohutegurid

Tööstus

Viimati uuendatud: 28.05.2020


Töötervishoiu ja tööohutuse juhised viiruse leviku tõkestamiseks: tööstus

Laadi juhised alla PDF failina 

 • Tööstusettevõtetes tasub esmalt hinnata, kas on mõningaid töid, mida on võimalik teha kaugtööna. Kui see võimalus on, tuleb seda kasutada nii suures osas kui võimalik. 
 • Töö korraldamisel  tuleb mõelda, kuidas teha nii, et töötajad ei oleks teineteisele lähemal kui 2 meetrit. Vaadake üle tööülesanded ja protsessid, mida tavaliselt tegid töötajad lähestikku olles ja võimalusel korraldage töö nii ümber, et saaks suurendada töötajate vahemaad. Distantsi peavad hoidma kõik töötajad ja rikkumisel tuleb sellele tähelepanu juhtida. Oluline on siin tööjuhtide suhtumine, et nad kindlasti reageeriksid, kui reeglitest kinni ei peeta.  
 • Tavapärastel töökohtadel jätkajad peavad jälgima oma tervislikku seisundit. Oma tervislikku seisundit tuleb hinnata ausalt - haigustunnuste (köha, nohu, palavik, hingamisraskused) ilmnemisel tööle tulla ei tohi ning tööandja ei tohi nõuda, et haigustunnustega töötaja peab tööd jätkama. Kui tööl märgatakse, et kaastöötajal on haigussümptomid, tuleb ta saata koju, paluda võtta ühendust perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220. 
 • Kui töötaja on olnud lähikontaktis (otsene füüsiline kontakt tuvastatud COVID-19 haigega - nt kätlemine, kallistamine, köhimine või viibinud haigega ühes ruumis vähemalt 15 minutit ja lähemal kui kaks meetrit, viibinud  transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh isikud, kes istusid samas reas ja 2 rida ees- või tagapool) ja sellest tööandjat teavitanud, siis tuleb ta saata kodusesse eneseisolatsiooni. Viimase vajadust tuleb töötajale ka selgitada. 
 • Tööandja peaks saama tagada ohutu töökeskkonna, milleks on ka töötajal ootus. Praegu leviva viiruse kontekstis on tööandjal vajalik teada, kas töökeskkonnas on viibinud viirusekandja, et võtta kasutusele meetmed viiruse leviku tõkestamiseks. Kui tööandja ei tea, et töökeskkonnas on viirusekandja olnud siis ei saa ta võtta kasutusele meetmeid ning viirus levib edasi. Selleks tuleb küsida ja koguda oma töötajate kohta andmeid nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Tööandja võib küsida töötajalt, kas tal on diagnoositud COVID-19, kuid töötajal on õigus sellele vastamast keelduda. Mõlemapoolse koostöö ja ohutuse huvides peaks töötaja sellel küsimusele ausalt vastama. Töötaja aga peab silmas pidama, et tööle võib asuda ta üksnes siis, kui perearst on ta terveks tunnistanud. Terveks tunnistamise kohta tõendit ei väljastata. Seega ei ole tööandjal õigust teha töötajale takistusi tööle asumiseks, kui perearst on ta tunnistanud terveks, kuid selle kohta ei ole töötajal tõendit edastada. Perearst kinnitab inimese terveks tunnistamist töövõimetuslehe lõpetamisega. Tööandja peab sellest arsti otsusest ka lähtuma ehk veel haige ja nakkusohtliku inimese töövõimetuslehte ei lõpetata. 
 • Olles informeeritud töötaja COVID-19 diagnoosist, peab tööandja koheselt sulgema kõrvalistele isikutele tootmisruumid ja nendega seotud üldkasutatavad ruumid, kus COVID-19 viiruse positiivse diagnoosi saanud töötaja on viibinud. Ruumid on lubatud avada kõrvalistele isikutele 48 tunni möödudes ruumide sulgemisest tingimusel, et ruumide nõuetekohasest desinfitseerimisest on möödunud vähemalt 6 tundi. Kui pole võimalik kindlaks teha pindu ja ruume, mis võivad olla SARS-CoV-2 viirusega saastunud, tuleb asutus sulgeda 72 tunniks.

 • Ruumid, kus viibis kinnitatud COVID-19 diagnoosiga haige, tuleb põhjalikult puhastatada ja desinfitseerida. Pindade puhastamiseks tuleb need esmalt seebilahusega pesta ja seejärel desinfitseerida, eriti tuleb tähelepanu pöörata sagedaselt katsutavatele pindadele nagu ukselingid, käsipuud jm. Puhastamisega tegelev töötaja peab kandma kindaid ja põlle. Kui pinnad on tugevasti saastunud (näiteks aevastus- või köhimisjäljed), peab puhastamisel kandma ka näokaitset (silma, nina, suukaitse). Pärast puhastamist pesta käsi seebiga vähemalt 20 sekundit ja visata ära kasutatud isikukaitsevahendid, vastavalt COVID-19 jäätmete sorteerimise korrale. 
 • Kasutatavaid ruume peab ventileerima vastavalt hoone projektis toodud nõuetele. Kui hoones pole sisekliimat tagavaid ventilatsioonisüsteeme, tuleb ruume tugevalt tuulutada. Tuulutada tuleks vähemalt kord tunnis ja 15 minuti jooksul enne mitme inimese koosviibimist. 
 • Tõenäoliselt viirusega saastunud jäätmed (sh isikukaitsevahendid, koristustarvikud jm) tuleb koguda pealt suletavasse kilekotti ning käidelda olmeprügina. 
 • Valamute juurde tuleb panna üles käte pesemis- ja desinfitseerimisvahendid ning kätepesujuhised. Desinfitseerimisvahendid peavad olema ka töötajate liikumisteedel, puhkealadel, samuti väljast tulevatele võimalikele külalistele hoonesse sisenemisel. Töötajaid peab juhendama, et vähemalt iga kahe tunni järel pestakse käsi vee ja seebiga minimaalselt 20 sekundit. Kui kätepesu ei ole võimalik, tuleb kasutusele võtta vähemalt 70 %-ne etanoolipõhine käte antiseptikum. 
 • Vältida tuleb, et eri töötajad puudutaksid samu pindu. Kui vähegi võimalik, tuleb töö korraldada nii, et ühte tööriista või seadet kasutab ainult üks töötaja
 • Neid pindasid, mida siiski puudutavad mitmed inimesed (näiteks käsipuud, ukselingid, liftid, valguslülitid, klaviatuurid), sagedamini puhastada ja desinfitseerida. Samuti tuleb sagedamini puhastada olmeruume (näiteks riietusruumid, tualetid, pesemisruumid, einestamisruumid). Tualett- ja pesuruumid tuleks lisaks puhastamisele ka desinfitseerida.  Puhastamisega peab tegelema töötaja, kes on selleks välja õpetatud ja kellel on selleks sobivad isikukaitsevahendid (näiteks kindad, prillid, mask). 
 • Kuna viirus püsib saastunud pindadel kuni 3 päeva, kuid hävineb puhastamisel ja desinfitseerimisel, peab koristuse eest vastutavatele töötajatele andma vajalikud puhastusvahendid, üksikasjalikud juhised (sh puhastusgraafikud koos sagedusega) ja korraldama väljaõppe ruumide ja pindade puhastamiseks. Konkreetsed juhised pindade tõhusaks puhastamiseks ja töötaja ohutuse tagamiseks on leitavad aadressilt bit.ly/terviseamet-puhastamine.  Kui puhastustöid osutab ettevõtteväline teenuseosutaja, tuleb pindade ja ruumide tõhusam ja sagedasem puhastamine kindlasti kokku leppida. 
 • Tööl kasutusel olnud riideid ei tohi viia koju. Tööriiete pesemine peaks olema organiseeritud kas ettevõttes endas või teenusepakkuja abil. Lisaks tuleb välja mõelda, kas olemasolevatest komplektidest töörõivastest piisab, et vältida viiruse levikut. Jälgida tuleb ka, et riideid pestaks maksimaalse lubatud temperatuuriga. Võimalusel vahetada tööle jõudes ka jalanõusid. 
 • Nõupidamiste korraldamisel tuleb esmalt mõelda, kas seda on võimalik teha elektrooniliselt. Kui ei ole, siis kaasake korraga nii vähe osalejaid kui võimalik ja püüdke see läbi viia võimalikult lühidalt. Kohalolijate vahel tuleb hoida samuti kahemeetrist vahet. Kaaluge, kas kokkusaamist saaks pidada välitingimustes. Kui kahemeetrist vahemaad tagada ei saa,  võib võimalusel ja vajadusel kasutada kaitsemaske. Viimast aga eeldusel, et maski osatakse õigesti ette panna ja eemaldada ning järgitakse ohutu maski kandmise põhimõtteid. 
 • Võimalusel tuleb hajutada ka töötajatele ette nähtud pauside, sealhulgas lõunapausi aegu, et näiteks puhkeruumi ei koguneks korraga palju töötajaid. 
 • Kui tööstusettevõttes töötatakse mitmes vahetuses, on soovitav suurendada vahetuste vahelist aega, et erinevate vahetuste töötajad ei peaks kokku puutuma ja et olmeruume saaks vahetuste vahel puhastada. 
 • Võimalusel võiks ühe vahetuse koosseis olla sama, et lähikontaktsete ring oleks võimalikult muutumatu. 
 • Mõelge ka sellele, kas ettevõtte territooriumile sisenevate külaliste arvu saaks vähendada. Hetkel mittevajalikud kohtumised tuleb tühistada või edasi lükata
 • Ettevõttevälise teenuseosutaja kaubaveo autojuhte tuleb teavitada sellest, et nad väljuvad auto kabiinist vaid äärmisel vajadusel, näiteks eraldiasetseva välitualeti kasutamiseks.  

Redaktsioon: 28.05.2020

Vaata ka:

Külastusi 2922, sellel kuul 2922

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks