Menüü

Avaleht / Töötajale / Töökeskkond / Töökeskkonna ohutegurid / Bioloogilised ohutegurid

Kauplused

Viimati uuendatud: 28.05.2020


Töötervishoiu ja tööohutuse juhised viiruse leviku tõkestamiseks: kauplused

 Laadi juhend alla PDF failina.

 • Tasub läbi mõelda, kas keegi töötajatest saaks oma tööd jätkata kodukontoris. Kui see on võimalik, tuleb seda kasutada nii suures osas kui võimalik. 
 • Töötajad peavad jälgima oma tervislikku seisundit. Oma tervislikku seisundit tuleb hinnata ausalt - haigustunnuste (köha, nohu, palavik, hingamisraskused) ilmnemisel tööle tulla ei tohi ning tööandja ei tohi nõuda, et haigustunnustega töötaja peab tööd jätkama. Kui tööl märgatakse, et kaastöötajal on haigussümptomid, tuleb ta saata koju, paluda võtta ühendust perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220. 
 • Kujundage kassade ümbrus ümber nii, et kliendid saavad hoida üksteise vahel kahemeetrist vahemaad, mida tähistavad märgistused põrandal. Kaaluge võimalust eraldada läbipaistva piirdega (nt pleksiklaasist) kassatöötaja ja tema töötamiskoht klientidest. 
 • Töötajaid on juhendatud vältima kassatšekkide ja sularaha üleandmisel või muul moel klientidega füüsilist kontakti. 
 • Töötajaid on juhendatud hoidma vähemalt kahemeetrist vahemaad kaupluse külastajate ja töötajatega. Olukorras, kus see ei ole võimalik, kasutab töötaja hingamisteede kaitsemaski ja -prille. Juhised, kuidas maski ette panna, kasutada, ära võtta ja ära visata leiate Maailma Terviseorganisatsiooni juhendist.  Kehtestatud nõuete mittetäitmisele juhivad tööde korraldajad töötaja tähelepanu ja korduval rikkumisel selgitavad nõuete täitmise olulisust, mittetäitmise tagajärgi ja vajadusel rakendavad rangemaid meetmeid. 
 • Tehke töötajatele kättesaadavaks ühekordsed nitriil- või vinüülkindad, mille kasutamisega vähendate viiruse edasikandmist. Kinnastatud käega ei tohi puutuda oma nägu või muid katmata kehaosasid. Enne kinnaste kasutamist ja nende eemaldamise järgselt peske ja/või desinfitseerige käsi. Kindad eemaldatakse nii, et kinnaste pealispoolega ei puututa kokku. Peale kinnaste eemaldamist neid uuesti ei kasutata, vaid hoiustatakse teistest jäätmetest eraldatuna suletud kotis ning käideldakse 72 tunni möödudes tavajäätmetena. 
 • Kui töötaja on olnud lähikontaktis (otsene füüsiline kontakt tuvastatud COVID-19 haigega - nt kätlemine, kallistamine, köhimine või viibinud haigega ühes ruumis vähemalt 15 minutit ja lähemal kui kaks meetrit, viibinud  transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh isikud, kes istusid samas reas ja 2 rida ees- või tagapool) ja sellest tööandjat teavitanud, siis tuleb ta saata kodusesse eneseisolatsiooni). Viimase vajadust tuleb töötajale ka selgitada. 
 • Tööandja peaks saama tagada ohutu töökeskkonna, milleks on ka töötajal ootus. Praegu leviva viiruse kontekstis on tööandjal vajalik teada, kas töökeskkonnas on viibinud viirusekandja, et võtta kasutusele meetmed viiruse leviku tõkestamiseks. Kui tööandja ei tea, et töökeskkonnas on viirusekandja olnud siis ei saa ta võtta kasutusele meetmeid ning viirus levib edasi. Selleks tuleb küsida ja koguda oma töötajate kohta andmeid nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Tööandja võib küsida töötajalt, kas tal on diagnoositud COVID-19, kuid töötajal on õigus sellele vastamast keelduda. Mõlemapoolse koostöö ja ohutuse huvides peaks töötaja sellel küsimusele ausalt vastama. Töötaja aga peab silmas pidama, et tööle võib asuda ta üksnes siis, kui perearst on ta terveks tunnistanud. Terveks tunnistamise kohta tõendit ei väljastata. Seega ei ole tööandjal õigust teha töötajale takistusi tööle asumiseks, kui perearst on ta tunnistanud terveks, kuid selle kohta ei ole töötajal tõendit edastada. Perearst kinnitab inimese terveks tunnistamist töövõimetuslehe lõpetamisega. Tööandja peab sellest arsti otsusest ka lähtuma ehk veel haige ja nakkusohtliku inimese töövõimetuslehte ei lõpetata. 
 • Olles informeeritud töötaja COVID-19 diagnoosist, peab tööandja koheselt sulgema kõrvalistele isikutele kaupluseruumid ja nendega seotud üldkasutatavad ruumid, kus COVID-19 viiruse positiivse diagnoosi saanud töötaja on viibinud. Ruumid on lubatud avada kõrvalistele isikutele pärast nõuetekohasest desinfitseerimisest
 • Ruumid, kus viibis kinnitatud COVID-19 diagnoosiga haige, puhastatakse ja desinfitseeritakse. Pindade puhastamiseks pestakse need esmalt seebilahusega ja seejärel desinfitseeritakse, eriti sagedaselt katsutavad pinnad nagu ukselingid jm. Puhastamisega tegelev töötaja peab kandma kindaid ja põlle. Kui pinnad on tugevasti saastunud (näiteks aevastus- või köhimisjäljed) peab puhastamisel kandma ka näokaitset (silma, nina, suukaitset). Pärast puhastamist visata ära kasutatud isikukaitsevahendid vastavalt COVID-19 jäätmete sorteerimise korrale ning pesta käsi seebiga vähemalt 20 sekundit. 
 • Kasutatavaid ruume peab ventileerima vastavalt hoone projektis toodud nõuetele. Kui hoones pole sisekliimat tagavaid ventilatsioonisüsteeme, tuleb ruume tugevalt tuulutada. Tuulutada tuleks vähemalt kord tunnis ja 15 minuti jooksul enne mitme inimese koosviibimist.
 • Tõenäoliselt viirusega saastunud jäätmed (sh isikukaitsevahendid, koristustarvikud jm) tuleb koguda pealt suletavasse kilekotti ning käidelda olmeprügina. 
 • Valamute juurde tuleb panna üles käte pesemis- ja desinfitseerimisvahendid ning kätepesujuhised. Desinfitseerimisvahendid peavad olema ka töötajate liikumisteedel, puhkealadel, samuti väljast tulevatele võimalikele külalistele hoonesse sisenemisel. Töötajaid peab juhendama, et vähemalt iga kahe tunni järel pestakse käsi vee ja seebiga minimaalselt 20 sekundit. Valamutest kaugemal asuvates töötamiskohtades on vajadusel kasutusel vähemalt 70 %-ne etanoolipõhine käte antiseptikum. Klientidele mõeldud käte desinfitseerimisvahendid on nähtavas kohas, sealhulgas kauplusesse sisenemise ja väljumise kohas. 
 • Nähtavatel kohtadele on paigutatud poeskäigu reeglid https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Trukised/koroona_plakat_poodi_210x297mm_a4_trukk_est.pdf  ning poekõlarite olemasolul teavitatakse nende kaudu kliente.
 • Neid pindasid, mida siiski puudutavad mitmed inimesed (näiteks käsipuud, ukselingid, liftid, valguslülitid, klaviatuurid), tuleb sagedamini puhastada ja desinfitseerida. Samuti tuleb sagedamini puhastada olmeruume (näiteks riietusruumid, tualetid, pesemisruumid, einestamisruumid). Tualett- ja pesuruumid tuleks lisaks puhastamisele ka desinfitseerida.  Puhastamisega peab tegelema töötaja, kes on selleks välja õpetatud ja kellel on selleks sobivad isikukaitsevahendid (näiteks kindad, prillid, mask). 
 • Kuna viirus püsib saastunud pindadel mitmeid päevi, kuid hävineb puhastamisel ja desinfitseerimisel, peab töötajatele andma vajalikud puhastusvahendid, üksikasjalikud juhised (sh puhastusgraafikud koos sagedusega) ja korraldama väljaõppe ruumide ja pindade puhastamiseks. Konkreetsed juhised pindade tõhusaks puhastamiseks ja töötaja ohutuse tagamiseks on leitavad Terviseameti juhendist. Kui puhastustöid osutab ettevõtteväline teenuseosutaja, tuleb pindade ja ruumide tõhusam ja sagedasem puhastamine kindlasti kokku leppida.  
 • Tööriiete pesemine korraldada vastavalt tavapärasele korrale. Nakkusohutuse seisukohtalt on soovitatav tööriideid koju mitte viia. Tööriiete pesemine peaks olema organiseeritud kas ettevõttes endas või teenusepakkuja abil. Lisaks tuleb välja mõelda, kas olemasolevatest komplektidest töörõivastest piisab, et vältida viiruse levikut. Jälgida tuleb ka, et riideid pestaks maksimaalse lubatud temperatuuriga. Võimalusel vahetada tööle jõudes ka jalanõusid. 
 • Nõupidamiste korraldamisel tuleb esmalt mõelda, kas seda on võimalik teha elektrooniliselt. Kui ei ole, siis kaasake korraga nii vähe osalejaid kui võimalik ja püüdke see läbi viia võimalikult lühidalt. Kohalolijate vahel tuleb hoida samuti kahemeetrist vahet. Kui kahemeetrist vahemaad tagada ei saa,  võib võimalusel ja vajadusel kasutada kaitsemaske. Viimast aga eeldusel, et maski osatakse õigesti ette panna ja eemaldada ning järgitakse ohutu maski kandmise põhimõtteid. 
 • Võimalusel tuleb hajutada ka töötajatele ette nähtud pauside, sealhulgas lõunapausi aegu, et näiteks puhkeruumi ei koguneks korraga palju töötajaid. 
 • Mõelge sellele, kuidas kauplusesse sisenevate külaliste arvu vähendada. Reguleerige uksel inimeste sissepääsu, et müügi- või teenindussaalis ei oleks korraga liiga palju rahvast ja on võimalik hoida kahemeetrist vahemaad. 
 • Ettevõttes teenust osutavaid töötajaid (nt seadmete paigaldajad, remontijad) ja nende tööandjaid tuleb teavitada käte pesemise ja desinfitseerimise kohustusest ja võimalustest ning kahemeetrise vahemaa hoidmise reeglist, samuti kaitsemaski kasutamisest, kui kahemeetrist vahemaad ei ole võimalik hoida. 
 • Ettevõttevälise teenuseosutaja kaubaveo autojuhte tuleb teavitada sellest, et nad väljuvad auto kabiinist vaid äärmisel vajadusel.

Redaktsioon: 28.05.2020

Vaata ka:

Külastusi 1897, sellel kuul 1897

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks