Menüü

Avaleht / Töötajale / Töökeskkond / Töökeskkonna ohutegurid / Bioloogilised ohutegurid

Ehitus

Viimati uuendatud: 28.05.2020


Töötervishoiu ja tööohutuse juhised viiruse leviku tõkestamiseks ehitusel

Laadi juhised alla PDF failina

 • Ehitus üldjuhul ei võimalda teha kaugtööd, kuid vähemalt suuremates ehitusettevõtetes tasub läbi mõelda, kas keegi töötajatest saaks oma tööd jätkata kodukontoris. Kui see võimalus on, tuleb seda kasutada nii suures osas kui võimalik. 
 • Tavapärastel töökohtadel jätkajad peavad esmalt jälgima oma tervislikku seisundit. Oma tervislikku seisundit tuleb hinnata ausalt - haigustunnuste ilmnemisel tööle tulla ei tohi ning tööandja ei tohi nõuda, et haigustunnustega töötaja peab tööd jätkama. Kui tööl märgatakse, et kaastöötajal on koroonaviirusesse nakatumise tunnused, tuleb ta saata koju, paluda võtta ühendust perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220. 
 • Kui töötaja on olnud kontaktis (otsene füüsiline kontakt COVID-19 haigega - nt kätlemine, kallistamine, köhimine või viibinud haigega ühes ruumis vähemalt 15 minutit ja lähemal kui kaks meetrit) ja sellest tööandjat teavitanud, siis tuleb ta saata koju karantiini (eneseisolatsiooni). Tööle teda lubada ei tohi ning kindlasti tuleb karantiini jäämise vajalikkust selgitada. 
 • Olles informeeritud töötaja COVID-19 diagnoosist, peab tööandja koheselt sulgema kõrvalistele isikutele tootmisruumid ja nendega seotud üldkasutatavad ruumid, kus COVID-19 viiruse positiivse diagnoosi saanud töötaja on viibinud. Ruumid on lubatud avada kõrvalistele isikutele pärast nõuetekohasest desinfitseerimisest. Pindade puhastamiseks tuleb need esmalt seebilahusega pesta ja seejärel desinfitseerida, eriti tuleb tähelepanu pöörata sagedaselt katsutavatele pindadele nagu ukselingid, käsipuud jm. Puhastamisega tegelev töötaja peab kandma kindaid ja põlle. Kui pinnad on tugevasti saastunud (näiteks aevastus- või köhimisjäljed) peab puhastamisel kandma ka näokaitset (silma-, nina- ja suukaitse). Pärast puhastamist tuleb käsi käsi seebiga vähemalt 20 sekundit pesta ja kasutatud isikukaitsevahendid ära visata. 
 • Kasutatavaid ruume peab ventileerima vastavalt hoone projektis toodud nõuetele. Kui hoones pole sisekliimat tagavaid ventilatsioonisüsteeme, tuleb ruume tugevalt tuulutada. Tuulutada tuleks vähemalt kord tunnis ja 15 minuti jooksul enne mitme inimese koosviibimist. 
 • Tõenäoliselt viirusega saastunud jäätmed (sh isikukaitsevahendid, koristustarvikud jm) tuleb koguda pealt suletavasse kilekotti ning käidelda olmeprügina. 
 • Valamute juurde tuleb panna üles käte pesemis- ja desinfitseerimisvahendid ning kätepesujuhised. Töötajaid peab juhendama, et vähemalt iga kahe tunni järel pestakse käsi vee ja seebiga minimaalselt 20 sekundit. Kui kätepesu ei ole võimalik, tuleb kasutusele võtta vähemalt 70 %-ne etanoolipõhine käte antiseptikum. Kuna ehitustöö on määriv, siis määrdunud käte puhul on esmalt eelistatud pesemine vee ja seebiga. 
 • Vältida tuleb, et eri töötajad puudutaksid samu pindu. Kui vähegi võimalik, tuleb töö korraldada nii, et ühte tööriista kasutab ainult üks töötaja
 • Neid pindasid, mida siiski puudutavad mitmed inimesed (näiteks käsipuud, ukselingid, liftid), tuleb sagedamini puhastada ja desinfitseerida. Samuti tuleb sagedamini puhastada olmeruume (näiteks riietusruumid, tualetid, pesemisruumid, einestamisruumid). Puhastamisega peab tegelema töötaja, kes on selleks välja õpetatud ja kellel on selleks sobivad isikukaitsevahendid (näiteks kindad, prillid, mask). 
 • Kuna viirus püsib saastunud pindadel mitmeid päevi, kuid hävineb puhastamisel ja desinfitseerimisel, peab töötajatele andma vajalikud puhastusvahendid, üksikasjalikud juhised (sh puhastusgraafikud koos sagedusega) ja korraldama väljaõppe ruumide ja pindade puhastamiseks. Konkreetsed juhised pindade tõhusaks puhastamiseks ja töötaja ohutuse tagamiseks on leitavad Terviseameti juhendist. Kui puhastustöid osutab ettevõtteväline teenuseosutaja, tuleb pindade ja ruumide tõhusam ja sagedasem puhastamine kindlasti kokku leppida.  
 • Töö korraldamisel tuleb mõelda, kuidas teha nii, et töötajatel oleks võimalik hoida mõistlikku distantsi (2 m). Kuna töötajate arv ehitusplatsil ei pruugi iga päev olla sama, tuleb see küsimus ka igapäevaselt läbi mõelda. Alltöövõtukorras tehtavate tööde puhul tuleb ajastada töö nii, et objektil olevate inimeste hulk võimaldaks distantsi säilitada. 
 • Tööriiete pesemine korraldada vastavalt tavapärasele korrale. Nakkusohutuse seisukohtalt on soovitatav tööriideid koju mitte viis, pesta tööandja poolt, võimalikult tihti ning maksimaalselt kõrgel lubatud pesutemperatuuril.  
 • Nõupidamiste korraldamisel tuleb esmalt mõelda, kas seda on võimalik teha digitaalselt. Kui ei ole, siis kaasake korraga nii vähe osalejaid kui võimalik ja püüdke see läbi viia võimalikult lühidalt. Kohalolijate vahel tuleb hoida samuti kahemeetrist vahet. Kaaluge, kas kokkusaamist saaks pidada välitingimustes. Kui kahemeetrist vahemaad tagada ei saa, tuleks võimalusel kasutada kaitsemaske. 
 • Distantsi peavad hoidma kõik töötajad ja rikkumisel tuleb sellele tähelepanu juhtida. Oluline on siin tööjuhtide suhtumine, et nad kindlasti reageeriksid, kui reeglitest kinni ei peeta. 
 • Võimalusel tuleb hajutada ka töötajatele ette nähtud pauside, sealhulgas lõunapausi aegu, et näiteks soojakusse ei koguneks korraga palju töötajaid. 
 • Mõelge ka sellele, kas ettevõtte territooriumile sisenevate külaliste arvu saaks vähendada. Hetkel mittevajalikud kohtumised tuleb tühistada või edasi lükata
 • Ettevõttevälise teenuseosutaja kaubaveo autojuhte tuleb teavitada sellest, et nad väljuvad auto kabiinist vaid äärmisel vajadusel, näiteks eraldiasetseva välitualeti kasutamiseks.

 

Redaktsioon: 28.05.2020

Külastusi 2972, sellel kuul 2972

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks