Menüü

Avaleht / Töötajale / Töökeskkond / Töökeskkonna ohutegurid / Bioloogilised ohutegurid

Kullerteenus

Viimati uuendatud: 28.05.2020


Töötervishoiu ja tööohutuse juhised viiruse leviku tõkestamiseks: kullerteenus

Laadi juhised alla PDF failina 

 • Mõtelge läbi, kas keegi töötajatest saaks oma tööd jätkata kodukontoris. Kui see on võimalik, kasutage seda nii suures osas kui võimalik. 
 • Töötajad peavad esmalt jälgima oma tervislikku seisundit. Oma tervislikku seisundit tuleb hinnata ausalt - haigustunnuste (köha, nohu, palavik, hingamisraskused) ilmnemisel tööle tulla ei tohi ning tööandja ei tohi nõuda, et haigustunnustega töötaja peab tööd jätkama. Kui tööl märgatakse, et kaastöötajal on haigussümptomid, tuleb ta saata koju, paluda võtta ühendust perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220. 
 • Juhendage töötajaid hoidma omavahel ja klientidega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Olukorras, kus see ei ole võimalik, tuleb töötajal kasutada hingamisteede kaitsemaski ja -prille. Juhised, kuidas maski ette panna, kasutada, ära võtta ja ära visata leiate Maailma Terviseorganisatsiooni juhendist. Kui nõudeid ei täideta, peavad tööde korraldajad juhtima töötaja tähelepanu ja korduval rikkumisel selgitama nõuete täitmise olulisust, mittetäitmise tagajärgi ja vajadusel rakendavad rangemaid meetmeid. 
 • Tehke töötajatele kättesaadavaks ühekordsed nitriil- või vinüülkindad, mille kasutamisega vähendate viiruse edasikandmist. Kinnastatud käega ei tohi puutuda oma nägu või muid katmata kehaosasid. Enne kinnaste kasutamist ja nende eemaldamise järgselt peske ja/või desinfitseerige käsi. Kindad eemaldatakse nii, et kinnaste pealispoolega ei puututa kokku. Peale kinnaste eemaldamist neid uuesti ei kasutata, vaid hoiustatakse teistest jäätmetest eraldatuna suletud kotis ning käideldakse 72 tunni möödudes tavajäätmetena. 
 • Juhendage töötajaid vältima saadetiste üleandmisel või muul moel klientidega füüsilist kontakti. Kliendiga kontaktis olnud seadmed, sealhulgas kliendilt kinnituse saamiseks kasutatav elektrooniline seade  desinfitseeritakse. 
 • Kui töötaja on olnud lähikontaktis (otsene füüsiline kontakt tuvastatud COVID-19 haigega - nt kätlemine, kallistamine, köhimine või viibinud haigega ühes ruumis vähemalt 15 minutit ja lähemal kui kaks meetrit, viibinud  transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh isikud, kes istusid samas reas ja 2 rida ees- või tagapool) ja sellest tööandjat teavitanud, siis tuleb ta saata kodusesse eneseisolatsiooni). Viimase vajadust tuleb töötajale ka selgitada
 • Ruumid sh autod, kus viibis kinnitatud COVID-19 diagnoosiga haige, puhastatakse ja desinfitseeritakse. Seniks tuleb peatada nendes ruumides tavapärane tegevus. Soovitame lähtuda sellest, et praegu loetakse 72 tundi ajaks, mil enamik haigustekitajaid peaksid pindadel hävima. Pindade puhastamiseks peske need esmalt seebilahusega ja seejärel desinfitseerige, eriti sagedaselt katsutavad pinnad nagu ukselingid jm. Puhastamisega tegelev töötaja peab kandma kindaid ja põlle. Kui pinnad on tugevasti saastunud (näiteks aevastus- või köhimisjäljed) peab puhastamisel kandma ka näokaitset (silma, nina, suukaitse). Pärast puhastamist visata ära kasutatud isikukaitsevahendid vastavalt COVID-19 jäätmete sorteerimise korrale ning pesta käsi seebiga vähemalt 20 sekundit. 
 • Kasutatavaid ruume peab ventileerima vastavalt hoone projektis toodud nõuetele. Kui hoones pole sisekliimat tagavaid ventilatsioonisüsteeme, tuleb ruume tugevalt tuulutada. Tuulutada tuleks vähemalt kord tunnis ja 15 minuti jooksul enne mitme inimese koosviibimist.
 • Tõenäoliselt viirusega saastunud jäätmed (sh isikukaitsevahendid, koristustarvikud jm) tuleb koguda pealt suletavasse kilekotti ning käidelda olmeprügina. 
 • Valamute juurde pange üles käte pesemis- ja desinfitseerimisvahendid ning kätepesujuhised. Desinfitseerimisvahendid peavad olema ka töötajate liikumisteedel, puhkealadel, samuti väljast tulevatele võimalikele külalistele hoonesse sisenemisel. Juhendage töötajaid, et vähemalt iga kahe tunni järel tuleb käsi vee ja seebiga minimaalselt 20 sekundit pesta. Kui kätepesu ei ole võimalik, tuleb kasutusele võtta vähemalt 70 %-ne etanoolipõhine käte antiseptikum.. Sama desinfitseerimisvahendit tuleb kasutada saadetiste kättetoimetamisel, kui kätepesu ei ole võimalik. Saadetiste teisaldamisel kasutatakse kindaid. 
 • Neid pindasid, mida siiski puudutavad mitmed inimesed (näiteks käsipuud, ukselingid, liftid, valguslülitid, klaviatuurid), tuleb sagedamini puhastada ja desinfitseerida. Samuti tuleb sagedamini puhastada olmeruume (näiteks riietusruumid, tualetid, pesemisruumid, einestamisruumid). Tualett- ja pesuruumid tuleks lisaks puhastamisele ka desinfitseerida.  Puhastamisega peab tegelema töötaja, kes on selleks välja õpetatud ja kellel on selleks sobivad isikukaitsevahendid (näiteks kindad, prillid, mask). 
 • Kuna viirus püsib saastunud pindadel mitmeid päevi, kuid hävineb puhastamisel ja desinfitseerimisel, peab töötajatele andma vajalikud puhastusvahendid, üksikasjalikud juhised (sh puhastusgraafikud koos sagedusega) ja korraldama väljaõppe ruumide ja pindade puhastamiseks. Konkreetsed juhised pindade tõhusaks puhastamiseks ja töötaja ohutuse tagamiseks on leitavad Terviseameti juhendist. Kui puhastustöid osutab ettevõtteväline teenuseosutaja, tuleb pindade ja ruumide tõhusam ja sagedasem puhastamine kindlasti kokku leppida.  
 • Võimalusel korraldage töö selliselt, et ühe autoga sõidab sama töötaja. Kui tööd ei ole võimalik selliselt korraldada, tuleb auto enne teise töötaja kasutusse andmist puhastada ja desinfitseerida. 
 • Tööriiete pesemine korraldada vastavalt tavapärasele korrale. Nakkusohutuse seisukohtalt on soovitatav tööriideid koju mitte viia. Tööriiete pesemine peaks olema organiseeritud kas ettevõttes endas või teenusepakkuja abil. Lisaks tuleb välja mõelda, kas olemasolevatest komplektidest töörõivastest piisab, et vältida viiruse levikut. Jälgida tuleb ka, et riideid pestaks maksimaalse lubatud temperatuuriga. Võimalusel vahetada tööle jõudes ka jalanõusid. 
 • Nõupidamiste korraldamisel tuleb esmalt mõelda, kas seda on võimalik teha elektrooniliselt. Kui ei ole, siis kaasake korraga nii vähe osalejaid kui võimalik ja püüdke see läbi viia võimalikult lühidalt. Kohalolijate vahel tuleb hoida samuti kahemeetrist vahet. Kui kahemeetrist vahemaad tagada ei saa,  võib võimalusel ja vajadusel kasutada kaitsemaske. Viimast aga eeldusel, et maski osatakse õigesti ette panna ja eemaldada ning järgitakse ohutu maski kandmise põhimõtteid. 
 • Võimalusel tuleb hajutada ka töötajatele ette nähtud pauside, sealhulgas lõunapausi aegu, et näiteks puhkeruumi ei koguneks korraga palju töötajaid. 
 • Ettevõttes teenust osutavaid töötajaid (nt seadmete paigaldajaid, remontijad) ja nende tööandjaid tuleb teavitada käte pesemise ja desinfitseerimise kohustusest ja võimalustest ning 2-meetrise vahemaa hoidmise reeglist, samuti kaitsemaski kasutamisest, kui 2-meetrist vahemaad ei ole võimalik hoida. 
 • Ettevõttevälise teenuseosutaja saadetiste autojuhte tuleb teavitada sellest, et nad väljuvad auto kabiinist vaid äärmisel vajadusel. 

Redaktsioon: 28.05.2020

Vaata ka:

Külastusi 1047, sellel kuul 1047

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks