Menüü

Avaleht / Töötajale / Töösuhted / Töötasu / Ümbrikupalk

Ümbrikupalk

Viimati uuendatud: 05.04.2019


100 euro maksumaksja rahaga ehitame 100 euro eest Eestit

Maksud on meie ühine raha, mille eest majandame Eestit ja mille kaudu panustab iga inimene ühiste teenuste pakkumisse. Ainuüksi sotsiaalsfäärile, haridusele ja julgeolekule kulub 57% riigituludest. Samuti suunatakse raha kultuuri toetamisse, teedeehitusse, keskkonna kaitsesse, kohtutele, põllumajandusse jne. 

Jättes maksud maksmata, ei ole meile kättesaadavad:

 • koolid, lasteaiad ja ülikoolid (haridus)
 • haiglad ja tervisekindlustus (perearst, esmaabi, retseptiravimid)
 • julgeolek ja turvalisus (Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Kaitsevägi)
 • ühistransport (bussid, trammid, trollid, rongid)
 • maanteed ja tänavavalgustus, veevärk
 • pensionid

Kõik inimesed tarbivad ühiskonna hüvesid, aga kui osa elanikest ei panusta maksude maksmisse, siis jääb avalikeks hüvedeks vähem raha ning teenuste kvaliteet paratamatult langeb või muutub kättesaamatuks.

Ümbrikupalk on üks laialdasemaid varimajanduse nähtusi, mille tõttu jääb igal aastal avalikesse teenustesse kümnete miljonite eurode ulatuses panustamata.

Kuidas kasutatakse 100€ maksutulu

Kliki pisipildil, et näha, kuidas kasutatakse 100€ maksutulu 100€ ulatuses Eesti arendamiseks.

Mida peab teadma ümbrikupalka vastu võttes

Ümbrikupalk on ebaseaduslik ning selle maksmine ja vastuvõtmine muudab lisaks isiklikule turvatundele halvemaks riigi arengu tervikuna. Maksutulu on riigieelarve olulisim tuluallikas. Maksudest saab riik raha, et toimida ja pakkuda oma kodanikele vastu hüvesid ja teenuseid.

Tavaliselt tuuakse ümbrikupalgaga nõustumise põhjuseks, et kätte jääb rohkem raha. Lühiajaliselt võib see nii olla, aga paraku ei arvestata, et ümbrikupalgaga nõustumine jätab töötaja ilma mitmest olulisest hüvest.

Millest jääb töötaja ilma, kui võtab vastu ümbrikupalka:

 • haigushüvitisest
 • tööõnnetushüvitisest ja töötukindlustusest
 • võimalusest saada õiglast vanemahüvitist
 • võimalusest saada pangalaenu
 • võimalusest saada suuremat pensioni

Kui töötaja võtab teadlikult ümbrikupalka vastu, siis paratamatult vastutavad tekkinud maksukohustuse eest tööandja ja töötaja mõlemad, ning ümbrikupalga maksmine ei vabasta palga saajat tulumaksu tasumisest. Sellisel juhul tuleb inimesel endal palk deklareerida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis.

Kuidas ennetada ja kontrollida ümbrikupalga maksmist?

 • Töötajale on kasulik sõlmida ametlik tööleping, kus on paika pandud tööülesanded ning täielik töötasu suurus. Kindel leping annab tugevama seljataguse juhuks, kui tööandja hakkab oma kohustusi rikkuma.
 • Seda, kas tööandja on inimese töötamise registreerinud ja palga nõuetekohaselt deklareerinud, saab kontrollida e-maksuameti/e-tolli rubriigi „Töötamised ja väljamaksed“ alajaotustes „Minu töötamised“ ja „Minu sissetulekud“.

Miks töötada ametlikult?

 • Kaasnevad õigused (puhkusetasu/-päevad, võimalike vaidluste lahendused/tugi jms).
 • Füüsilise isiku tuludeklaratsioon – võimalus saada tulumaksu tagasi, kui inimene ei ole töötanud tervet kalendriaastat.
 • Ei pea kartma, kui mõni amet (Maksu- ja Tolliamet, Tööinspektsioon vmt) küsib töösuhte kohta.

Kui töötate Eestis

Tööandja kohustus on tulumaksu arvestamine, tööandja töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni makse palgast kinnipidamine. Seega ei ole töötajal vaja maksude tasumise pärast muretseda. Küll aga peaks huvi tundma, kas tööandja on kohustused täitnud, et saaksid oma garantiides kindel olla.

Kui suur on palgasumma pärast maksude arvestamist:

 • Maksuvaba tulu on osa töötasust, millelt tulumaksu ei arvestata. 2019. aastal on see kuni 500 eurot kuus (kuni 6000 eurot aastas). Palgasumma, mis ületab kuus 500 eurot, maksustatakse tulumaksuga. Tulumaksumäär 2019. aastal on 20%.
 • Tööandja tasub sotsiaalmaksu 33%.
 • Töötuskindlustusmakse: töötaja tasub 1,6%, tööandja tasub 0,8%.
 • Kohustusliku kogumispensioni makse määr on 2% – see raha kantakse töötaja pensionikontole pensionifondis ja hakkab inimese pensioni suurendama.

Kui töötate välismaal

Igal riigil on omad maksuseadused. Tutvuge kindlasti selle riigi seadustega, milles te töötate. Infot saab töökohariigi saatkonnast Eestis ja selle riigi maksuametist.

Maksu- ja Tolliameti kodulehelt leiad teiste riikide maksuametite andmed.

Kasulikud viited

Töötamise registreerimist ja palga nõuetekohaselt deklareerimist saab kontrollida e-maksuameti/e-tolli rubriigi „Töötamised ja väljamaksed“ alajaotustes „Minu töötamised“ ja „Minu sissetulekud“.

Töötaja saab kontrollida oma tööandja maksukäitumist avalike andmete abil:

Ülevaade, kuidas riik maksuraha kulutab: http://riigiraha.fin.ee/.

Lugege ümbrikupalgast ka Maksu- ja Tolliameti lehelt: https://palk.emta.ee/.

Külastusi 11114, sellel kuul 11114

Lisalugemist

Näited

Statistika

Vaata videot


Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks