Menüü

Avaleht / Töötajale / Töösuhted / Töötajate esindamine ja kollektiivsed töösuhted / Kollektiivne töötüli (streik, töösulg)

Töötüli puhkemine ja sellest teatamine

Viimati uuendatud: 28.12.2015


Töötüli puhkemise ärahoidmine peaks olema nii tööandjale kui ka töötajale üks esmaseid tööalaseid prioriteete. Eelkõige tuleks selgeks teha, mida pooled tahavad ja taotlevad,  omavahelistes läbirääkimistes tasuks üle kontrollida, kas teineteise taotlustest saadakse ühte viisi aru, vältimaks kahetsusväärseid olukordi, kus tüli puhkeb lihtsast arusaamatusest või vääriti mõistmisest. Esimene vahend kollektiivse töötüli ärahoidmiseks on omavahelised konsultatsioonid ja heausksed, teist poolt austavad läbirääkimised. Poolte taotlused-ettepanekud näiteks ühe poole koostatud kollektiivlepingu kavandi või töötingimuste muudatusettepanekute vormis esitatakse teisele poolele alati kirjalikult. Pooled on kohustatud esitatud ettepanekud läbi vaatama seitsme kalendripäeva jooksul, teatades oma otsusest ettepanekute esitajale kirjalikult kohe otsuse tegemisele järgneval päeval. Kui pooled saavutavad kollektiivlepingu kavandi või selle muudatusettepanekute osas üksmeele, siis jõutakse peagi kollektiivlepingu sõlmimiseni. Kui ei, tekib kollektiivne töötüli, mis vajab lahendamist.

Pooled pöörduvad kirjalikult riikliku lepitaja poole, kui läbirääkimiste käigus ei jõuta pooli rahuldavale kokkuleppele ning tekib töörahu katkemise oht.

Külastusi 4968, sellel kuul 4968

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks