Menüü

Avaleht / Töötajale / Töösuhted / Töötajate esindamine ja kollektiivsed töösuhted / Kollektiivne töötüli (streik, töösulg)

Poolte lepitamine

Viimati uuendatud: 28.12.2015


Kollektiivse töötüli tekkimisel võivad tülipooled selle lahendamiseks pöörduda otse ka tööandjate liidu ja töötajate liidu (ametiühinguliidu) poole. Viimased moodustavad kolme päeva jooksul avalduse laekumisele järgnevast päevast arvates tüli lahendamiseks komisjoni. Nendevaheline kokkulepe tüli lahendamise kohta on vaidlevatele pooltele kohustuslik.

Kui tülipooled tööandjate liidu ja töötajate liidu poole leppimist otsides ei pöördu, asub pooli lepitama lepitaja, kelleks enamasti on riiklik lepitaja. Leppimine saab toimuda lepitaja vahendusel või lepitaja ettepaneku alusel, millele pooled peavad vastama kolme päeva jooksul. Pooled on kohustatud osalema lepitustoimingutes, saatma neis osalema oma täievolilised esindajad, esitama asjakohaseid dokumente lepitaja määratud ajaks. Leppimine vormistatakse protokolliga, milles sisalduvad leppimistingimused on pooltele kohustuslikud ja jõustuvad allakirjutamise hetkest, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Nn lahkarvamuste protokoll koostatakse ka siis, kui leppimist ei saavutata.

Töötajatel, nende ühingul või liidul tekib õigus korraldada töötüli lahendamiseks streik, tööandjal või tööandjate liidul aga töösulg üksnes siis, kui töörahukohustus ei kehti, kui ettenähtud lepitusprotseduurid on leppimist saavutamata täidetud või ei peeta saavutatud kokkuleppest kinni. Streigi või töösulu korral peavad pooled alustama taas kollektiivläbirääkimisi kollektiivses töötülis omavahelisele kokkuleppele jõudmiseks.

Külastusi 4752, sellel kuul 4752

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks