Menüü

Avaleht / Töötajale / Töösuhted / Tööleping / Töötaja teavitamine töötingimustest

Töötaja teavitamine töötingimustest erijuhtudel

Viimati uuendatud: 20.03.2019


Töölepingu seadus kohustab tööandjat töötajat kirjalikult teavitama ka tingimustest, mida, iga tööleping eelduslikult ei sisalda.

Nimetatud kokkulepeteks on:

  • seaduses sätestatust erineva pikkusega katseaeg;
  • tähtajalise töölepingu sõlmimine;
  • konkurentsipiirangu või saladuse hoidmise kohustuse sisu;
  • kaugtöö tegemine;
  • renditöö tegemine;
  • summeeritud tööajaarvestuse kohaldamine;
  • kulutuste hüvitamine, ja
  • töötingimused, kui töötaja töötab pikemaajaliselt välisriigis.

Kui tööandja pole töötajale eelpool nimetatud andmeid kirjalikult esitanud, eeldatakse, et vastavaid kokkuleppeid ei ole sõlmitud, kohustust ei ole määratud või kohaldub seaduses sätestatu (näiteks kui pooled pole kokku leppinud, et jätavad katseaja kohaldamata või lühendavad seda, siis katseajaks loetakse 4 kuud (seadusjärgne katseaeg)). Näiteks, kui tööandja väidab, et poolte vahel on sõlmitud tähtajaline töösuhe, peab tal olema ette näidata kirjalik kokkulepe, mis sisaldab tähtajalise töölepingu kestust ja selle sõlmimise põhjust.

Külastusi 6371, sellel kuul 6371

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks