Avaleht / Töötajale / Töösuhted / Tööleping / Töölepingu lõppemine

Nõuete sissenõutavus töölepingu lõppemisel

Viimati uuendatud: 02.11.2017


Koos töölepingu lõppemisega muutuvad kõik töösuhtest tulenevad nõuded sissenõutavaks. See tähendab, et tööandja peab töölepingu lõppemise päeval hüvitama töötajale kõik väljateenitud, kuid veel väljamaksmata summad. Juhul kui rahaliste nõuete puhul tööandja eirab sissenõutavaks muutumise ajahetke, tuleb tal maksta lisaks ka viivist.

Sissenõutavateks nõueteks on eelkõige:

  • maksmata töötasu,
  • kasutamata puhkuse hüvitis ja
  • töövahendite tagastamine.

Erandina on võimalik pooltel kirjalikult kokku leppida tehingutelt makstava tasu sissenõutavaks muutumise ajahetkes, kuid seda üksnes nende tehingute puhul, mida täidetakse osaliselt või täielikult pärast töölepingu lõppemist. Tasu sissenõutavust on võimalik edasi lükata kuni kuueks kuuks. Ositi täidetavate tehingute puhul on nõude sissenõutavaks muutumist võimalik pikendada kuni üheks aastaks. Kindlustuslepingute ja muude lepingute puhul, mille täitmine nõuab enam kui pool aastat võib sissenõutavaks muutumise ajahetke lükata edasi maksimaalselt kaheks aastaks.

Külastusi 6806, sellel kuul 6806

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks