Menüü

Avaleht / Töötajale / Töösuhted / Tööleping / Töölepingu lõppemine

Lõpparve

Viimati uuendatud: 30.09.2019


Töölepingu lõppemisega muutuvad kõik töösuhtest tulenevad nõuded sissenõutavaks. Seega nii tähtajatu kui ka tähtajalise töölepingu lõppemise päeval maksab tööandja töötajale välja kõik töötaja teenitud tasud ja hüvitised. Eelkõige koosnebki lõpparve töötaja väljateenitud töötasust ning aegumata ja kasutamata jäänud põhipuhkusehüvitisest. Tööandja peab töölepingu lõppemisel välja maksma ka muud tasud, kui need on sissenõutavaks muutunud, näiteks haigushüvitise, välislähetuse päevaraha, lisatasud.

Töötaja peab tööandjale tagastama töö tegemiseks antud vahendid (nt võtmed, uksekaardid, mobiiltelefon jne).

Erandina on pooltel võimalik kokku leppida tehingutelt makstava tasu sissenõutavaks muutumise ajahetkes, kuid seda ainult tehingute puhul, mida täidetakse kas osaliselt või täielikult pärast töölepingu lõppemist. Tasu sissenõutavust on võimalik edasi lükata kuni kuueks kuuks. Ositi täidetavate tehingute puhul on nõude sissenõutavaks muutumise aega võimalik pikendada kuni üheks aastaks ning kindlustuslepingute ja muude lepingute puhul, mille täitmine nõuab enam kui pool aastat, mitte enam kui kaheks aastaks. Nõuete sissenõutavuse aja muutmises peavad pooled kirjalikult kokku leppima.

Külastusi 6156, sellel kuul 6156

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks