Menüü

Avaleht / Töötajale / Töösuhted / Tööleping / Katseaeg

Katseaeg

Viimati uuendatud: 12.03.2018


Katseaja eesmärgiks on anda tööandjale ja töötajale võimalus hinnata töötaja tervise, teadmiste, oskuste, võimete ja isikuomaduste vastavust tasemele, mis on töö tegemiseks nõutav. Tööandja hindab katseaja kestel töötaja sobivust kokkulepitud töö tegemiseks ning töötaja saab katseajal välja selgitada oma võimed ja valmisoleku konkreetsel töökohal töötada.

TLS näeb ette seadusest tuleneva katseaja, mis tähendab, et selle kohaldamises ei pea pooled eraldi kokku leppima. Katseaja maksimaalne kestus on esimesed neli kuud alates töötaja faktilisest tööle asumise päevast.

Katseaja kulgemise kuupäev ei sõltu sellest, kas kirjalik tööleping on selleks päevaks sõlmitud või mitte. Töölepinguga võivad pooled kirjalikult kokku leppida, et katseaega ei kohaldata või seda lühendatakse. Pikemas kui neljakuulises katseajas kokku leppida ei saa.

Kuni 8 kuuks sõlmitud tähtajalise töölepingu korral ei või katseaeg olla pikem kui pool lepingu kestusest. Näiteks 6-kuulise töölepingu korral ei või katseaeg olla üle 3 kuu.

Töölepingu tingimuste muutmine, tavaliselt teisele tööle üleviimine, töösuhte kestel ei õigusta töötaja suhtes uue katseaja kokku leppimist. Enne töötaja teisele tööle üleviimist peab tööandja hindama, kas töötajal on piisavad teadmised, oskused, kvalifikatsioon, vajadusel kogemus teisel tööl hakkama saamiseks. Kui töötaja teisel tööl siiski hakkama ei saa ebapiisava tööoskuse, töökohale sobimatuse või kohanematuse tõttu, on alus töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks seaduses ettenähtud korras ja tingimustel.

Katseajal saab tähtajalise ja tähtajatu töölepingu üles öelda lihtsustatud korras. Tööandja peab ülesütlemisel põhjendama, miks töötaja ei sobi katseajal tehtud töö tulemuste põhjal kokkulepitud tööd tegema. Töötaja katseajal töölepingu ülesütlemist põhjendama ei pea. Nii töötaja kui tööandja võivad katseajal töölepingu üles öelda vähemalt 15-kalendripäevase etteteatamistähtajaga, kusjuures töölepingu võib katseaja ebarahuldavate tulemuste tõttu üles öelda ka katseaja viimasel päeval.

 

Külastusi 74631, sellel kuul 74631

Küsimused ja vastused

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks