Menüü

Avaleht / Töötajale / Töösuhted / Puhkus / Puhkuse aegumine

Puhkuse aegumine

Viimati uuendatud: 27.06.2017


Puhkuse arvestamise perioodiks on kalendriaasta. Igas kalendriaastas peaks töötaja kasutama ära kogu oma põhipuhkuse. Vaatamata sellele võib tekkida olukord, kus töötaja ei ole kalendriaasta jooksul kasutanud ära tervet oma puhkust. Sellisel juhul tuleb kasutamata puhkus viia üle järgmisesse kalendriaastasse.

Seadus ei sätesta, kas töötaja peab esmalt kasutama ära jooksva aasta puhkuse ja alles seejärel varasemalt kasutamata jäänud puhkuse või vastupidi. Puhkuste kasutamise eelisjärjekorra määramine jääb poolte kokkuleppe lahendada. Kokkulepete tegemisel on oluline võimaldada töötajale väljatöötatud puhkuste kasutamist enne puhkusenõude aegumist.

Põhipuhkuse nõue aegub ühe aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse. Näiteks 2016 kalendriaasta põhipuhkus aegub 01.01.2018, mis tähendab seda, et 2016 kalendriaasta puhkust saab kasutada 2016. ja 2017. aasta jooksul. Pärast seda on põhipuhkus aegunud. Lühikese aegumistähtaja eesmärgiks on motiveerida töötajaid võtma ületöötamise vältimiseks põhipuhkust välja igal aastal.

Puhkuse aegumine peatub, kui töötaja:

  • kasutab rasedus- ja sünnituspuhkust;
  • kasutab lapsendaja puhkust;
  • kasutab lapsehoolduspuhkust;
  • on ajateenistuses;
  • on asendusteenistuses.

Puhkuse aegumine lükkub edasi peatumise aja võrra. Näiteks viibib töötaja aastal 2016 kuus kuud lapsehoolduspuhkusel. 2016. aasta puhkust on töötajal õigus kasutada kuni 01.07.2018 (ehk 01.01.2018 + 6 kuud).

Puhkusenõude aegumisel kaotab töötaja õiguse seda puhkust kasutada ning õiguse nõuda töösuhte lõppemisel kasutamata põhipuhkuse hüvitamist rahas.

 

Külastusi 54567, sellel kuul 54567

Lisalugemist

Puhkus (Sotsiaalministeeriumi infovoldik, sisaldab aegunud kontaktandmeid)

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks