Avaleht / Töötajale / Töösuhted / Puhkus / Erinevad puhkuse liigid

Lapsepuhkus ning puudega lapse vanema igakuine lisapuhkepäev

Viimati uuendatud: 25.03.2019


Emal või isal on igal kalendriaastal õigus saada lapsepuhkust:

3 tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla 14-aastast last;6 tööpäeva, kui tal on vähemalt kolm alla 14-aastast last või vähemalt üks alla 3-aastane laps.

Puudega lapse emal või isal on õigus saada lisaks eeltoodule lapsepuhkust üks tööpäev kuus kuni lapse 18-aastaseks saamiseni, mille eest tasutakse keskmise töötasu alusel. Mitme puudega lapse puhul on vanematel võimalik lisapuhkepäeva võtta vastavalt puudega laste arvule. Kuigi puudega lapse igakuine lisapuhkepäev on ette nähtud selleks, et vanem saaks regulaarselt tegeleda oma puudega lapse erivajadustega, ei keela seadus sõlmimast kokkuleppeid, mille järgi on võimalik puhkepäevi liita või nõuda tagasiulatuvalt.

Lapsepuhkuse õigus on lisaks lapse vanemale ka lapse eestkostjal või isikul, kellega on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping ning selle õigus puudub juhul, kui vanemalt on vanemaõigused ära võetud või laps elab hoolekandeasutuses.

Korraga on lapsepuhkuse kasutamise õigus ühel isikul. Puhkust võib kasutada ühes osas või ositi. Näiteks võtab peres, kus on kolm alla 14-aastast last, esmalt kolm puhkusepäeva välja isa ja ülejäänud kolm päeva kasutab hiljem ära ema. Kuna lapsepuhkust antakse töötaja tööpäevades, on töötaja tööpäevaks iga päev, millal töötaja tööülesandeid täidab, sõltumata selle pikkusest.

Lapse 3-aastaseks, 14-aastaseks ja 18-aastaseks saamise aastal antakse lapsepuhkust olenemata sellest, kas lapse sünnipäev on enne või pärast puhkust.

Alates 01.01.2014 tasustatakse lapsepuhkust töötasu alammäära alusel. 2017. aastal oli lapsepuhkuse päevamäär 22,20 eurot, 2018. aastal 23,62 eurot. Lapsepuhkuse päevatasu on 2019. aastal 25,61 eurot

Lapsepuhkust kasutatakse tööpäevades, mistõttu on tööandjal vaja igal kalendriaastal välja selgitada kalendriaasta tööpäevade arv. Järgnevalt on toodud näide lapsepuhkuse päevamäära arvutamise kohta 2017. aastal. 2018. aastal on 254 tööpäeva ja töötasu alammäär 500 eurot kuus. Aasta kuu keskmise tööpäevade arvu leidmiseks on vaja teha järgnev tehe: 254 : 12 = 21,17. Lapsepuhkuse tasu päevamäära leidmiseks tuleb jagada töötasu alammäär kuu keskmise tööpäevade arvuga, st 500 : 21,17 = 23,62. Seega on 2018. aasta lapsepuhkuse päevamäär 23,62 eurot.

Lapsepuhkuse tasu, sh puudega lapse lapsepuhkuse tasu hüvitatakse riigieelarve vahenditest, mille maksab töötajale välja tööandja. Välja makstud puhkusetasu hüvitamiseks peab tööandja peab esitama taotluse Sotsiaalkindlustusametile.

Külastusi 58166, sellel kuul 58166

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks