Avaleht / Töötajale / Töösuhted / Paindlikud töövõimalused / Kaugtöö

Kodukontor

Viimati uuendatud: 10.11.2016


Kodukontoris töötaja ja tema töö üldine töötervishoiu ja tööohutuse korraldus

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest (edaspidi TTOS) tulenevate nõuete täitmine (näiteks riskianalüüsi läbiviimine) juhtudel, kui töötaja töötab oma kodus, on õiguslikult reguleerimata. Õigusaktis peetakse töökohana silmas füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu ettevõtte, riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse, mittetulundusühingu või sihtasutuse (edaspidi ettevõte) territooriumil või tööruumis paiknevat töötamiskohta ja selle ümbrust või muid töötamiskohti, kuhu töötajal on töötamise ajal juurdepääs või kus ta töötab tööandja loal või korraldusel (TTOS § 4 lg 1).

Kodu ja selle sisustus on töötaja enda asi ja ta ei pruugi nõus olla seal kellegi sekkumisega. Samas tuleb arvestada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses oleva tööandja kohustusega tagada töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmine igas tööga seotud olukorras.

Kuna kodus töötamine on tööandja ja töötaja kokkuleppe küsimus, siis tuleb kokkuleppele eelnevalt mõelda ka sellele, kas töötaja saab töötada tingimustes, mis ei põhjusta ohtu tema tervisele. Näiteks on asjakohane juhendada ka kodus töötajat, milliseks peab ta kujundama oma arvutitöökoha ning millal on ette nähtud puhkepauside pidamine.

Riskianalüüsi läbiviimisel on parim, kui selle läbiviija tutvub ka kodus töötaja töötamiskohaga ja hindab seal esinevaid võimalikke ohtusid. Kui riskianalüüsi käigus näiteks ilmneb, et kuvariga töötamiseks kasutatav töötool ei ole püsikindel või istme kõrgus ja seljatoe asend ei ole reguleeritavad, tuleb tööandja ja töötaja koostöös leida võimalus nõuetele vastava tooli kasutamiseks.

Töötajatele tervisekontrolli korraldamine ei sõltu sellest, kas töötaja töötab nö klassikalises kontoris või kodus. Tervisekontrolli korraldamise aluseks kuvariga tööl on töötamise aeg.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 15.11.2000 määrusele nr 362 „Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ § 3 lg 5 peab tööandja töötajale, kes vähemalt poole oma tööajast töötab kuvariga, korraldama tervisekontrolli, mis hõlmab:

  1. silmade ja nägemise kontrolli, arvestades töötervishoiuarsti või silmaarsti määratud tähtaega konkreetsele töötajale, kuid mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul, või töötaja nõudmisel kuvariga töötamisel tekkinud nägemishäirete korral;
  2. luu- ja lihaskonna seisundi kontrolli, eelkõige sundasendis viibimisega seotud vaevuste avastamiseks, sagedusega mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul, või töötaja nõudmisel kuvariga töötamisel tekkinud vaevuste korral.

Kui töötajaga juhtub tööõnnetus või tal diagnoositakse tööga seotud haigestumine, siis pole see samuti seotud mitte niivõrd töö tegemise asukohaga, vaid tööülesande täitmisega ning tööandjal on kohustus registreerida ja uurida ka sellised juhtumid. Loomulikult tuleb sarnaselt töökohas juhtunud õnnetusega hinnata, milline oli töötaja tegevus tööõnnetuse tekkimisel või millised olid töötaja töötingimused, mis põhjustasid tööga seotud haigestumise väljakujunemise.

Koostanud: Tööinspektsiooni töötervishoiu järelevalve talituse juhataja Silja Soon

Külastusi 4336, sellel kuul 4336

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks