Avaleht / Töötajale / Töösuhted / KKK / Puhkuste ajakava koostamine ja puhkuse lõppemine reedel

Puhkuste ajakava koostamine ja puhkuse lõppemine reedel

Viimati uuendatud: 24.04.2019


Kuidas tehakse puhkuse ajakava ja kuidas toimub puhkuse jagamine osadeks? Kas puhkus võib lõppeda reedel?

Vastavalt seadusele on tööandjal kohustus koostada iga kalendriaasta kohta puhkuste ajakava ja teha see töötajatele teatavaks kalendriaasta esimese kvartali jooksul ehk hiljemalt 31. märtsiks. Ajakava koostamine võimaldab tööandjal tööd paremini kavandada, selgitada välja asendamise vajadus ja vältida olukorda, kus kõik töötajad näiteks suvekuudel korraga puhkusele jäävad. Tööandjal tuleb puhkuse ajakavasse märkida põhipuhkus ja kasutamata puhkus, kuid sinna võib lisada ka muid puhkusi, näiteks isapuhkus, lapsepuhkus, õppepuhkus. Tööandja peab samas ka arvestama, et töötajal oleks võimalik puhkus ära kasutada enne selle aegumist, s.o kahe aasta jooksul.

Üldreeglina koostab tööandja puhkuste ajakava arvestades töötaja soove ja ettevõtte vajadusi.  Tööandja käitub korrektselt ka juhul, kui ta  palub töötajatelt informatsiooni, millal nad soovivad käesoleval aastal põhipuhkust kasutada. Teisisõnu on  tööandjal õigus puhkuse ajakava koostamisel võtta arvesse töötajate soove, mis on mõistlikult ühildatavad tööandja ettevõtte huvidega.  Kui tööandja määrab ise puhkuse, peab puhkuse pikkus olema järjestikused 28 kalendripäeva.

Tuleb samas ka silmas pidada, et  tööandjal tuleb arvestada puhkusesoove, mis tulevad töölepingu seaduse § 69 lõikes 7 nimetatud isikutelt ja sätestatud olukordades. Puhkust neile sobival ajal on õigus nõuda alljärgnevatel isikutel:

  • naisel vahetult enne ja pärast rasedus ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust;
  • mehel vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal;
  • vanemal, kes kasvatab kuni 7-aastast last;
  • vanemal, kes kasvatab 7-10-aastast last (lapse koolivaheajal);
  • koolikohustuslikul alaealisel (koolivaheajal).

Töölepingu seaduse § 68 lg 5 kohaselt tuleb põhipuhkus kasutada kalendriaasta jooksul ning põhipuhkust antakse osadena üksnes poolte kokkuleppel. Sellisel juhul peab vähemalt ühe puhkuseosa pikkuseks olema 14 järjestikust kalendripäeva. Sama lõike kohaselt lühemast kui 7-päevasest puhkusest on tööandjal õigus keelduda.

Töölepingu seadus ei  keela puhkuse lõpetamist näiteks reedega (ega ka mõne teise nädalapäevaga).  Oluline on teada, et vaid olukorras, kus töötaja võtab puhkust näiteks 5-päevaste osadena, on tegemist puhkuse kunstliku pikendamisega ja see ei ole lubatud. Samuti on töötajal oluline teada, et isegi juhul, kui laupäev ja pühapäev on tema vabad päevad ning juhul, kui ta  kasutab põhipuhkust esmaspäevast reedeni, siis ta kaotab rahas, sest laupäeva ja pühapäeva eest põhipuhkusetasu ei arvestata ning põhipuhkusetasu on väiksem kui tööpäevatasu.

Samuti on vajalik teada, et kui ajakava on alles koostamisel, on töötajal õigus põhipuhkusele jääda vaid poolte kokkuleppel. Küll aga võib töötaja kasutada enne puhkuste ajakava kinnitamist muid puhkusi (nt õppepuhkus, lapsepuhkus), teatades oma soovist tööandjale 14 kalendripäeva ette.

Kui märtsi lõpuks pole ajakava siiski koostatud, on töötajal õigus teha avaldus ning alates aprillist enda jaoks sobival ajal põhipuhkusele jääda. Avaldusega saab põhipuhkust kasutada ka juhul, kui ajakava on olemas, kuid kogu põhipuhkust ei ole ajakavasse kantud. Mõlemal juhul tuleb avaldus esitada vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkusele jäämist.

Kokkuvõttes tasub juba enne tööle asumist pooltel läbi rääkida, milline on puhkuse pikkus ning selle kasutamisvõimalused tööandja ettevõttes – kas ettevõttes on  kollektiivpuhkus, puhkust saab näiteks ainult sügis- või kevadperioodil, kas ja kuipalju  arvestatakse puhkuste ajakava tehes töötajate soovidega. See on informatsioon, mis on poolte jaoks oluline, kuid mida teadmata võib tekkida arusaamatusi.

Külastusi 2295, sellel kuul 2295

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks