Avaleht / Töötajale / Töösuhted / KKK / Millised hüvitised makstakse töösuhte lõppemisel koondamise puhul?

Millised hüvitised makstakse töösuhte lõppemisel koondamise puhul?

Viimati uuendatud: 24.04.2019


Esiteks on töösuhte lõppemisel tööandjal kohustus töötajale välja maksta nii-öelda lõpparve, mis koosneb väljateenitud töötasust ja aegumata ning kasutamata jäänud põhipuhkuse hüvitisest.

Lisaks maksab töölepingu ülesütlemisel koondamise tõttu tööandja töötajale hüvitist töötaja ühe kuu keskmise töötasu ulatuses (TLS § 100 lg 1). Tähtajalise töötaja koondamise korral kehtib TLS § 100 lg 3, mille kohaselt maksab tööandja töötajale hüvitist ulatuses, mis vastab töötasule, mida töötajal oleks olnud õigus saada lepingu tähtaja saabumiseni.

TLS § 100 lg 3 sätestab, et tähtajalise töölepingu ülesütlemisel majanduslikul põhjusel, välja arvatud TLS § 89 lõike 2 punktis 2 nimetatud põhjustel (tööandja pankroti väljakuulutamisel või pankrotimenetluse lõpetamisel, pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu), maksab tööandja töötajale hüvitist ulatuses, mis vastab töötasule, mida töötajal oleks olnud õigus saada lepingu tähtaja saabumiseni. Hüvitist ei maksta, kui tööleping öeldakse üles vääramatu jõu tõttu.

TLS § 97 lg 2 alusel peab erakorralisest ülesütlemisest tööandja töötajale ette teatama, kui töötaja töösuhe tööandja juures on kestnud:

  1. alla ühe tööaasta – vähemalt 15 kalendripäeva;
  2. üks kuni viis tööaastat – vähemalt 30 kalendripäeva;
  3. viis kuni kümme tööaastat – vähemalt 60 kalendripäeva;
  4. kümme ja enam tööaastat – vähemalt 90 kalendripäeva.

Kui tööandja teatab ülesütlemisest ette vähem, kui on seaduses sätestatud või kollektiivlepingus kokku lepitud, on töötajal õigus saada hüvitist ulatuses, mida tal oleks olnud õigus saada etteteatamistähtaja järgimisel (TLS § 100 lg 5).

Töötuskindlustuse seaduse § 142 lg 2 alusel makstakse kindlustushüvitist koondamise korral töötajale, kelle töösuhe selle tööandja juures, või ametnikule, kelle teenistusstaaž on kestnud:

  1. viis kuni kümme aastat – ühe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses;
  2. üle kümne aasta – kahe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses.

Külastusi 10659, sellel kuul 10659

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks