Avaleht / Töötajale / Töösuhted / KKK / Kellel on koondamise puhul eelisõigus tööle jääda?

Kellel on koondamise puhul eelisõigus tööle jääda?

Viimati uuendatud: 01.07.2019


Enne töölepingu ülesütlemist koondamise tõttu töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 89 lg 1 alusel peab tööandja selgitama välja töötajate ringi, kellel on tööle jäämise eelisõigus. TLS § 89 lg 5 kohaselt tuleb koondatavate töötajate hulgast eelisjärjekorras kõrvale jätta töötajate esindajad (näiteks töötajate usaldusisik, töökeskkonnavolinik, töökeskkonna nõukogu liige, ametiühingu usaldusisik) ning alla kolmeaastast last kasvatavad töötajad.

TLS § 93 lg 1 kohaselt ei või tööandja töölepingut rasedaga või naisega, kellel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust, või isikuga, kes kasutab lapsehoolduspuhkust või lapsendaja puhkust, üles öelda koondamise tõttu, välja arvatud tööandja tegevuse lõppemisel, tööandja pankroti väljakuulutamisel, kui tööandja tegevus lõpeb, või pankrotimenetluse lõpetamisel, pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu.

Seega TLS § 89 lg-s 5 sätestatud piirang ei kehti tööandja tegevuse lõppemisel ja pankroti väljakuulutamisel või pankrotimenetluse lõpetamisel, pankrotti väljakuulutamata, raugemise tõttu. See tähendab, et kui koondamise põhjuseks on üks eelnevalt toodud põhjustest, ei ole tööandjal võimalik alla kolmeaastast last kasvatavat töötajat või töötajate esindajat eelistada.

Kui tegemist ei ole eelnimetatud olukordadega, nt ettevõttel on üks juriidiline keha, kuid mitu asutust, millest üks suletakse, siis lapsehoolduspuhkusel olemise ajal tööandja töötajale ülesütlemisavaldust koondamise tõttu esitada ei või. Sellisel juhul saab tööandja töötaja koondada üksnes juhul kui töötaja katkestab või lõpetab lapsehoolduspuhkuse ja naaseb tööle.

Kuna lapsehoolduspuhkuse ajal on töötaja koondamine keelatud, siis sellekohase avalduse saab töötajale teha alles pärast tema tööle asumist ehk esimesel tööpäeval.

Kui töötaja tööle naasmise ajaks ei ole tema laps veel kolmeaastaseks saanud, siis tuleb järgida seaduses olevat piirangut, mille järgi alla 3-aastast last kasvataval vanemal on koondamisel eelisõigus tööle jääda. See tähendab, et kui temaga võrreldaval ametikohal töötab veel isikuid, kellel nii väikest last pole, tuleb koondatav valida nende hulgast ja töötajale pakkuda sama tööd, mida ta enne tegi. Kui võrreldavaid kohti ei ole või võrreldavatel kohtadel on kõik kaitstud isikud (TLS § 93), siis tuleb töötaja koondada.

Külastusi 2259, sellel kuul 2259

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks