Avaleht / Töötajale / Töösuhted / KKK / Lapsehoolduspuhkuselt tööle naasemine pärast pikema aja möödumist

Lapsehoolduspuhkuselt tööle naasemine pärast pikema aja möödumist

Viimati uuendatud: 24.04.2019


Olen kahe lapsega kodus olnud järjest kokku ligi viis aastat. Nüüd, kui teine laps on kaheaastane, otsustasin oma lapsehoolduspuhkuse lõpetada ja tööle naasta. Tööandja väidab aga, et ma ei saavat peale viieaastast äraolekut enam samal töökohal hakkama ja pakub mulle ettevõttes teist tööd väiksema palgaga ja koos katseajaga. Kas tööandja võib nii teha?

Vastavalt töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 62 lõikele 1 on lapse emal õigus lapsehoolduspuhkust kasutada ühes osas või osade kaupa igal ajal kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Lapsehoolduspuhkuselt naasnud töötajal on õigus jätkata samal töökohal ning samade tingimustega, mis enne rasedus- ja sünnituspuhkusele minekut. Tööandja ei või ühepoolselt muuta töötajaga varem töölepingus kokku lepitud tingimusi (nt tööülesanded, töötasu), kuna töölepingut saab muuta ainult poolte kokkuleppel, nii nagu sätestab TLS § 12.

Mis puutub lapsehoolduspuhkuselt naasnud töötaja töötingimuste parandamisse, siis TLS § 18 lõige 5 sätestab järgmist: rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemisel on naisel õigus kasutada paranenud töötingimusi, millele tal oleks tekkinud õigus äraoleku ajal. Seega, rasedus- ja sünnituspuhkuselt või sellele järgnevalt lapsehoolduspuhkuselt tööle naastes, tekib naisel õigus tema äraoleku ajal paranenud töötingimustele. Kui asutuses või ettevõttes on toimunud üldine palgatõus, peab seda kohaldama ka töötajale, kes viibis lapsehoolduspuhkusel.

Katseaja uus kohaldamine lapsehoolduspuhkuselt naasnud töötajale ei ole samuti seadusega kooskõlas. Kui töötaja on rasedus- ja sünnituspuhkusel ning sellele järgneval lapsehoolduspuhkusel, siis tema töösuhe ei katke. See, et töötaja kasvatab kodus lapsi ei tähenda automaatselt seda, et ta tööle naastes enam ei kvalifitseeru endisele tööle. Kui ettevõttes ongi toimunud olulised muudatused, siis on tööandjal kohustus ka lapsehoolduspuhkusel viibinud töötajat koolitada, samamoodi, nagu ta on koolitanud oma teisi töötajaid.

Töötaja ja tööandja vahel tekkinud lahkarvamused lapsehoolduspuhkuse järgsete töölepingu tingimuste osas (tööülesanded, töötasu) lahendatakse võimaluse korral töötaja ja tööandja kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, on töötajal õigus pöörduda töövaidluse lahendamiseks töövaidlusorgani (töövaidluskomisjoni või kohtu) poole. Töövaidluskomisjonile esitatava avalduse näidise, selgitused selle koostamiseks ning viited avaldusele lisatavate dokumentide osas leiate Tööinspektsiooni veebilehelt: http://www.ti.ee.

Külastusi 5045, sellel kuul 5045

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks