Menüü

Avaleht / Töökeskkonna esindajad / Töökeskkonna esindajad / Töökeskkonnanõukogu / Mis on töökeskkonnanõukogu?

Mis on töökeskkonnanõukogu?

Viimati uuendatud: 12.02.2019


Töökeskkonnanõukogu on suuremates ettevõtetes moodustatav töörühm, milles lahendatakse töötajate ja tööandja koostöös ettevõtte töötervishoiu ja tööohutusega seotud küsimusi. Töökeskkonnanõukogu moodustatakse ettevõtetes, kus töötab 150 või enam töötajat, nõukogusse kuulub võrdselt nii tööandja kui töötajate esindajaid. Töökeskkonnanõukogu liikmete arv sõltub ettevõttest ja on tööandja otsustada, minimaalselt peab nõukogusse kuuluma 4 liiget (sh 2 tööandja ja 2 töötajate esindajat). Töökeskkonnanõukogu liikmete volitused kehtivad kuni 4 aastat. Töötajate esindajad võib nõukogust tagasi kutsuda töötajate üldkoosolek.

Töökeskkonnanõukogusse kuuluvate töötajate esindajate valimine ja väljaõpe toimub samadel alustel töökeskkonnavolinikega – töötajate esindajad valitakse üldkoosolekul, mille korraldab tööandja ning neile laienevad töötajate esindaja õigused.

Töökeskkonnanõukogusse võivad olla valitud ka töökeskkonnavolinikud, kuid kui volinike ülesandeks on tegeleda töökeskkonna-alaste küsimustega võimalikult igapäevaselt iga töötaja tasandil, siis nõukogu liikmete tegevus on suunatud pigem üle-ettevõttelistele küsimustele.

Tööandja poolt määratud nõukogu liikmed on tööandja määrata, sageli on üheks neist töökeskkonnaspetsialist. Töökeskkonnanõukogu liikmed valivad ise endi seast nõukogu esimehe ja tema asetäitja

Nii töökeskkonnanõukogu liikmete valimine kui ka selle rolli vastuvõtmine on vabatahtlikud. Juhul, kui töötajad ei soovi endale üldkoosoleku käigus töökeskkonnanõukogusse esindjaid valida või keegi töötajatest ei soovi seda rolli täita, siis ei ole ettevõttes töökeskkonnanõukogu moodustada võimalik. Niisuguses olukorras on siiski oluline koostada töökeskkonnanõukogu liikmete valimiseks korraldatud üldkoosoleku protokoll – tõendamaks, et töötajatele on esindajate valimise võimalust pakutud.

Külastusi 12227, sellel kuul 12227

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks